Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dijagnostika i održavanje motora SUS". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet Katedra za motore АS08064xxx DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE MOTORA SUS AT-8 Remont i generalni remont motora SUS
8. maj 2008. godine dr Miloš Cvetić, docent
AT-8
Postupci održavanja motora SUS u eksploataciji
Tokom eksploatacije motora dolazi do postepenog ali progresivnog pogoršavanja njegovih performansi, iz čitavog niza razloga, na pr. usled stvaranja naslaga na prečistaču vazduha, ili zaprljanja brizgaljki. Oba pobrojana uzroka dovode do pogoršanja kvaliteta sagorevanja, praćenog dimom u izduvnim gasovima i povećanjem temperature izduvnih gasova (pri određenom nivou efektivne snage motora), što opet vodi i povišenim temperaturama zidova radnog prostora motora (čela klipa, cilindarske košuljice, cilindarske glave). Međutim, ovakvi uzroci pogoršanja mogu biti lako otklonjeni postupcima rutinskog održavanja (tehničkog opsluživanja) motora. Druga vrsta pogoršanja performansi motora potiče pre svega od istrošenja osnovnih elemenata motora kao što su klipno-cilindarski sklop motora, ležajevi kolenastog vratila motora, elementi sistema razvoda motora, sistema ubrizgavanja goriva itd. Ako se dozvoli pogoršanje performansi ove vrste preko neke sigurnosne granice, to može dovesti do teških havarija (oštećenja) mehaničke ili termičke prirode. Svrha postupaka održavanja i opravljanja (remonta) motora se prepoznaje pre svega u preduzimanju preventivnih mera koje će osigurati da sveukupni uslovi rada motora ne budu pogoršani preko granice kojom se ozbiljno ugrožava sigurnost rada i pouzdanost motora. Zahtevi za održavanjem i remontom motora bitno utiču na konstrukciju samog motora, ali i na konstrukciju instalacije u koju se motor ugrađuje. Takođe ovi zahtevi dobrim delom određuju troškove ekploatacije motora i stoga mogu biti veoma važan faktor pri donošenju odluke o izboru motora od strane korisnika. S obzirom na ogroman dijapazon snaga i brojeva obrtaja motora, na različitost vrsta i namena motora, nije moguće precizno odrediti postupke održavanja i opravljanja za sve motore generalno. Najpouzdaniji izvor podataka za održavanje i remont svakog konkretnog motora su servisni priručnici i uputstva koje obezbeđuje proizvođač motora. Ukoliko se uprkos sprovođenju svih propisanih postupaka održavanja i opravljanja motora pojave problemi sa trajnošću rada motora, potrebno je u saradnji sa proizvođačem motora sprovesti pažljivu analizu radi otkrivanja uzroka koji dovode do toga i sprovođenja odgovarajućih mera za njihovo otklanjanje. Ipak su preporuke proizvođača motora u servisnim i drugim uputstvima po pravilu isuviše konzervativne i u mnogim slučajevima preporučeni intervali održavanja i remonta mogu biti značajno produženi, ali samo ako su ispunjeni svi uslovi pravilne eksploatacije motora. Nema opravdanja za nepotrebna rasklapanja i podešavanja motora – u stvari takvu praksu treba izbegavati. Program održavanja i remonta motora treba da bude zasnovan na stvarnim radnim uslovima motora, radu koji je potreban za rutinske preglede i održavanje, i na konstantovanom stanju delova motora pri opravkama. Periodi rada između održavanja i opravki, kao i pri tome potreban rad, zavise od mnogo faktora, među kojima su najvažniji: brojevi obrtaja na kojima radi motor, prosečno opterećenje, ciklus opterećenja (periodi praznog hoda i preopterećenja), čistoća radnih fluida motora (goriva, vazduha, ulja za podmazivanje), kvalitet goriva, kvalitet ulja za podmazivanje i kvalitet održavanja motora. Postupci održavanja i remonta motora se obično razvrstavaju u tri kategorije: rutinsko održavanje, srednje opravke i generalni remont motora. Dijag&Odrz2008_Pred08052008.doc Strana 1 od 7
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta