Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bankarski poslovi - Credy banka ad Kragujevac". Rad ima 43 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
1. UVOD
ISTORIJAT I IME BANKE - CREDY BANKA AD KRAGUJEVAC.................................4
2. POSLOVNA MREZA…………………………………………………………………..6
3. KREDITIRANJE...............……………………………………………………………...7
Opsti uslovi kreditiranja…...………………………………………………….7
Predmet kreditne politike………………………………………………..……7
Subjekti kreditiranja………………..………………………………………...7
4. VRSTE ANGAZOVANJA….…………………………………………………………..8
4.1 Kratkorocni dinarski krediti……………………………………………………....8
4.2 Kratkorocni devizni krediti……………………………………………………….9
4.3 Dugorocni dinarski i devizni krediti……………………………………………..10
4.4 Krediti iz ino-kreditnih linija……………………………………………………..10
4.5 Poslovi izdavanja garancija i avala……………………………………………….10
5. KREDITNI KRITERIJUMI........................................................................................11
6. POSTUPAK ODOBRAVANJA I NAPLATA POTRAZIVANJA........................11
6.1 Nacin rada i osnovna uputstva za rad na kreditnim poslovima.................................11
6.2 Instrumenti obezedjenja plasmana............................................................................11
6.3 Nadleznosti...............................................................................................................12
6.4 Realizacija plasmana................................................................................................14
6.5 Pracenje kredita........................................................................................................14
6.6 Naplata plasmana......................................................................................................14
6.7 Naplata i restruktuiranje losih plasmana...................................................................15
8. OBRADA KREDITA...........................................................................................................16
8.1 Depozitni poslovi.....................................................................................................18
8.2 Devizni poslovi.......................................................................................................19
8.3 Kreditni poslovi.......................................................................................................24
9. STANOVNISTVO..............................................................................................................25
9.1 Privatni racuni.........................................................................................................25
9.2 Devizni poslovi.......................................................................................................27
9.3 Potrosacki krediti.....................................................................................................28
10. ELEKTRONSKO BANKARSTVO...............................................................................30
10.1 Prednosti..................................................................................................................30
10.2 Devizni e-Bank.......................................................................................................33
11. PLATNE KARTICE.........................................................................................................34
11.1 VISA kartice...........................................................................................................34
11.2 DINA Card.............................................................................................................37
11.3 CREDY Card.........................................................................................................39
11.4 Bankomati..............................................................................................................40
12. SERVISI..............................................................................................................................41
13. ZAKLJUCAK....................................................................................................................42
14. LITERATURA...................................................................................................................43
UVOD
1.ISTORIJAT I IME CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC
Credy banka nastavlja dugogodišnju tradiciju bankarstva u Kragujevcu. Ona počinje 1871. godine, osnivanjem Kragujevačke okružne štedionice i nastavlja se u narednim godinama i decenijama, zavisno od postojećih društvenih i drugih okolnosti.
Od 1955. godine, Banka posluje pod nazivom Komunalna banka, a od 1966. godine kao Kreditna banka Kragujevac, čija se poslovna mreža širila na okolne opštine u Šumadiji.
Sredinom 1970. godine, Banka pristupa sistemu Jugobanke, a od 1991. godine posluje samostalno u okviru ovog sistema, pod nazivom Jugobanka Jubanka AD Kragujevac.
Godine 2000-te ovoj Banci se pripaja 'Šumadija banka' AD Kragujevac, što je doprinelo daljem jačanju njenog potencijala i širenju poslovne mreže.
Samostalnost Banke, njen dalji razvoj i poslovna aktivnost, nalagali su potrebu novog naziva. Imajući u vidu tu potrebu, Skupština Banke je, u junu 2001. godine na predlog Upravnog odbora, odlučila da novi naziv Banke bude CREDY BANKA AD KRAGUJEVAC.
Novi naziv Banke je i novi poslovni izazov. On se sastoji u činjenici da se u novom poslovnom ambijentu, koji se ogleda u otvaranju naše zemlje prema svetu, privatizaciji i razvoju tržišne privrede, traži novi kvalitet u radu i povezivanje sa novim partnerima u zemlji i inostranstvu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta