Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alternativne Strategije Predavanja". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Алтернативне Стратегије Предавања
Коришћењем информација добијених истраживањем интерактивних стилова предавања формирани су алтернативни стилови презентовања који подстичу исти ниво партиципације и рада свих ученика. Сврха алтернативних стратегија предавања је да помогну ученицима да размишљају о материји презентованој за време часа. Наставници морају да знају шта је ученицима нејасно пре него што ученици напусте час. Коришћење једноставних стратегија предавања може помоћи наставнику да сазна која материја је ученицима нејасна и да му омогући да потребне информације пренесе ученицима за време часа. Ове стратегије укључују следеће: Стратегије предавања везане за учионицу:       Научити и користити имена ученика, у учионици и ван ње Тражити од ученика да понове презентовано градиво својим речима Обезбедити интеракцију ученика са другим ученицима Тражити од ученика да запишу проблеме/задатке на табли или да објасне проблем/задатак док наставник записује Обезбедити белешке предавања пре часа Најнејаснија тачка дана. Када би тест био данас, шта би ученици желели да се разјасни?
Стратегије везане за специфична постигнућа:     Научити ученике како да састављају питања за тестове Позвати ученике на разговор за време радног времена Рећи ученицима шта да ураде како би били спремни за час, контролне и писмене задатке Разговарати са ученицима са оценама „на граници“ са намером повећања оцене
Позитивна интеракција ради побољшања учења:     Користити сложена питања за време часа – елиминисати коришћење једноставних питања на која се одговара са да/не Аналитичка анализа одговора – рећи ученицима зашто је одговор тачан или нетачан Време чекања/време размишљања – чекати три секунде након постављања питања на одговор ученика Постављати питања која наводе ученика на тачан одговор – прате процес размишљања до тачног одговора
Научити и користити имена ученика, у учионици и ван ње
Многи наставници знају имена ученика, али им се не обраћају по имену, за време часа, или између часова. Ученици не схватају да им наставник зна име и осећају се невидљио. Чак и ако има доминантан стил интеракције, ученик активније учествује у свом образовању када му се наставник обрати по имену за време и између часова. Честа је појава да неколицина ученика поставља питања и даје одговоре на сва потања за време часа. Такође је уобичајно да наставник гледа у те ученике када поставља питање, тиме дајући невербалне наговештаје да се очекује да неко од тих ученика одговори. Када ти ученици не одговоре, можда зато што не знају одговор, други ученици, ако им се пружи прилика, ће одговорити на питање. Прозивајући ученике по имену, наставник пружа прилику ученицима који су тиши за време часа да учествују, и тиме се сви ученици активно укључују у своје образовање. Наставник ученике може прозвати по имену користећи било коју од предложених алтернативних стратегија предавања. Неки од типичних примера где се ово може применити могу бити:    (искористити име ученика), који је следећи корак при решавању овог проблема? (искористити име ученика), шта морамо знати како би решили овај проблем? (искористити име ученика), понови својим речима оно што сам испричао/ла о овом проблему.
Наставник може да испланира да сваког дана дође на час пет минута раније спреман да раговара о академском материјалу са једним учеником пре почетка предавања. Користећи ову стратегију, наставник може да разговара са 50ак ученика за време једног полугодишта. Наравно, ученицима се обраћа по имену, и може разговарати о њиховом академском раду, проблемима са тестовима, домаћим задацима, или разјаснити нејасно градиво. Типичне дискусије могу бити:    (искористити име ученика), приметио сам да ниси завршио све задатке са домаћег прошле недеље. Да ли би желео да поразговарамо о трећем задатку? (искористити име ученика), тренутко код мене имаш 2, али уколико предаш све заостале домаће задатке, можемо ти повисити оцену на 3. (искористити име ученика), јеси ли схватио да је задатак од понедељка био задатак са једном променљивом, а од среде са три променљиве?
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta