Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Digitalna logička kola". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Novom Sadu
Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin“
Zrenjanin
SEMINARSKI RAD
PREDMET: Elektronika
TEMA:Digitalna logička kola
Sadržaj:
Digitalna kola..................................................................................................3
Logička kola ...................................................................................................4
Logička tri stanja.............................................................................................5
Logički ekvivalenti...........................................................................................6
Familije integrisanih logičkih kola....................................................................7
TTL logička kola..............................................................................................7
TTL NI logičko kolo...............................................................................7
TTL NILI logičko kolo............................................................................8
N-MOS logička kola...................................................................................... .9
N-MOS Invertor....................................................................................9
N-MOS NI logičko kolo.........................................................................9
N-MOS NILI logičko kolo......................................................................9
C-MOS logička kola .......................................................................................10
C-MOS Invertor.................................................................................10
C-MOS NI logičko kolo.........................................................................10
C-MOS NILI logičko kolo......................................................................10
Posebna napomena o C-MOS logičkim kolima...............................................11
Elektronska spregnuta logika...........................................................................11
Trostatička TTL kola........................................................................................12
Literatura..........................................................................................................13
DIGITALNA KOLA
Kola u digitalnim sistemima i digitalnim računarima su napravljena
da rade sa signalima koji su digitalne prirode, što znači da ovi signali
mogu da imaju samo dve moguće vrednosti u datom trenutku. Slika
pokazuje tipične digitalne talasne oblike koji se najčešće kreću
između 0 volti (V) i +5V. Ovim naponskim nivoima su dodeljene
binarne vrednosti 0 i 1, respektivno. Ove 0 i 1 reprezentacije se
nazivaju logički nivoi. Iako su logički nivoi na slici prikazani tačno
kao 0V i +5V, u realnim sistemima svaki logički nivo će predstavljati
opseg napona. Na primer, logička 0 (često nazvana nizak nivo) može
da bude bilo koji napon između 0 V i +0.8V, i logičko 1 (takođe
nazvan visok nivo) može da varira od +3V do +5V. Ovo je opseg
logičkih nivoa za skup (familiju) integrisanih kola sa tranzistor -
tranzistor logikom (TTL kola).
U digitalnim računarima, digitalni naponski nivoi mogu da
predstavljaju različite stvari. Jedan digitalni naponski signal može da
reprezentuje jedan bit binarnog broja, jedan bit nekog binarnog koda
(npr. BCD, ASCII), logički ili upravljački nivo signala, status nekih
događaja, ili nekoliko drugih mogućnosti. Nezavisno od toga šta
digitalni ili logički signal reprezentuje, kola koja rade sa ovim
signalima se nazivaju digitalna logička kola.
LOGIČKA KOLA
Logička kola su digitalna kola koja imaju dva ili više logičkih ulaza i
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta