Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Globalizacija u obrazovanju". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FAKULTET INFORMATIKE
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA: Metodologija Izrade Naučnog Rada
TEMA: Globalizacija u obrazovanju danas
Banja Luka,Januar 2011.
SADRŽAJ
1.UVOD 2
2.GLOBALIZACIJA 2
3.GLOBALIZACIJA U OBRAZOVANJU 2
4. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2
5.OBRAZOVANJE NA ZAPADU 2
6..PRMJETNA ICT TEHNOLOGIJA U PROCESU GLOBALIZACIJE 2
7.ZAKLJUČAK 2
8.LITERATURA 2
1.UVOD
U danšnje vrijeme , svjedoci smo raznih promjena, počev od istorijskih , društvenih, naučno - obrazovnih. Jedna od tih promjena svakako je globalizacija.Globalizacija ima jako duboke korjene u društvu,međutim globalizacija ne stvara samo uticaj na drušvo, već njeno prisutvo također utiče I na pojedince.
Danas postoje mnoge definicije I rasprave o globalizaciji a mi ćemo pokušati obraditi onu srž koja je dovoljna da se ovaj kompleksan pojam učini što jasnijim.
2.GLOBALIZACIJA
Globlozacija potiče od francuske riječi ''global'', što znači cjelovitost, sveukupnost. Pojam globalizacije može se shvatiti i definisati na različite načine.
Klaić o globalizaciji kaže: ''Osnovno obilježje sadašnjeg društvenog života i stanja zemalja je prisustvo međuzavisnosti. Međuzavisnost i globalna rasprostranjenost na širokom prostoru poznata je kao globalizacija.''
''Globalizacija je naziv za pretvaranje svijeta u jedinstven prostor''
2.1.Proces globalizacije
U globalnoj se privredi faktori proizvodnje, prirodni resursi, kapital, tehnologija, rad, informacija kao i dobra i usluge slobodno kreću svijetom. Poslodavci zadarđuju prebacujući navedene faktore s mjesta gdje su jefrtinija na mjesta gdje su skupi, a proizvođači lociraju svoje pogone tamo gdje je to najjeftinije- u nerazvijene zemlje. Domaće tržište više ne postoji, ono je dio jedinstvenog globalnog tržišta. Globalizaciju karakteriše sve veća medjuzavisnost nacionalnih ekonomija sa svjetskom privredom. Zemlje u svijetu su povezane u multidimenzionalnu mrezu ekonomskih, socijalnih, i politickih veza.
Povezanost velikog biznisa, vlada, regionalnih i međunarodnih institucija u stvaranju povoljnih okolnosti za globalizaciju nije slučajnost. Ono ima istorijske korijene u kolonijalizaciji, otuda su dominantne snage bazirane na Zapadu. Ipak, bilo bi pogrešno današnju globalizaciju opisati kao repliku zapadnog kolonijalnog iskustva, jer je jedan od centara moći u Japanu. Izrastaju i drugi centri kontrole u sjeveroistočnoj i jugoistočnoj Aziji. Globalizacija ima pozitivne i negativne uticaje, odnosno aspekte na društvene, privredne, komunikacijske, nacionalne i druge faktore.
Pozitivni uticaji globalizacije su: poduzimljivost i kreativnost glavnih nosilaca, dobra organizacija rada, razvoj novih tehnologija i tehnika proizvodnje, racionalizacija i razvoj novih sirovina, razvoj novih izvora energije pri čemu se nabroani uticaji posmatraju kroz integraciju nauke i proizvodnje. Drugu grupu pozitivnih uticaja čine prestrukturiranje proizvodnje gdje se radno- intenzivna proizvodnja locira u zemlje u razvoju jer je jeftinija radna snaga, a kapitalno intenzivna proizvodnja se locira u područjima razvijenih zemalja. Treću grupu pozitivnih uticaja čini međuzavisnot koja se odražava kroz regionalna udruživanja, prenos znanja, prenos tehnologije, educiranje radnika, mogućnost tehničko-tehnološkog i proizvodnog obrazovanja mladih ljudi, itd.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta