Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alkoholizam kao bolest". Rad ima 38 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.DEKLARACIJA O MLADIMA I ALKOHOLU
Deklaracija afirmiše pet načela Evropske Povelje o Alkoholu:
Svi ljudi imaju pravo na porodicu, zajednicu i radni život zaštićenu od nezgoda, nasilja i drugih negativnih posledica potrošnje alkohola,
Svi ljudi imaju pravo na valjanu i objektivnu obaveštenost i obrazovanje, počevši rano u životu, o posledicama potrošnje alkohola na zdravlje, porodicu i društvo,
Sva deca i mlade osobe imaju pravo na odrastanje u jednoj životnoj sredini, zaštićenoj od negativnih posledica potrošnje alkohola i, za mogući stepen, od reklamiranja alkoholnih pića.
Svi ljudi sa rizičnom ili štetnom potrošnjom alkohola, i članovi njihovih porodica imaju pravo na pristupačno lečenje i negu.
Svi ljudi koji ne žele upotrebljavati alkohol, ili koji to ne mogu iz zdravstvenih ili drugih razloga, imaju pravo na zaštitu od pritisaka da popiju alkoholna pića, i da budu podržani u njihovom ponašanju ne-pijenja.
1. UVOD
Ruka koja ljulja kolevku upravljalja čovečanstvom
(narodna posl
Porodica kao osnovna društvena ćelija predstava prirodnu zajednicu ljudi
različite starosne dobi, bazirana je na bio-reproduktivnim i socio-ekonomskim
vezama muža i žene i njihove rođene ili usvojene dece. Najčešće je porodica
sinonim sigurnosi, pažnje, ljubavi, topline, razumevanja... Kao mešavina
tradicionalne religijsko-patrijahalne i moderne ateističko-materijalističke porodice
zajdnica muža i žene i njihove dece nastoji da ostvari dve svoje bazične
funkcije:
− da osigura fizički opstanak deteta i
− da izgradi kod deteta osnovne ljudske osobine.
Uloga porodice je odlučujuća u razvoju, a atmosfera u njoj je presudna
u životu svakog
Po savremenim shvatanju porodica je zajednica pojedinaca koja treba
da omogući svakom njenom članu da pronađe mesto u društvu koje mu pripada.
U savremenom tumačenju porodice sve se češće pominje psihološko prisustvo
oba roditelja, psihološka dimenzija i uzajamno delovanje njenih članova.
Smatrajući da su karakter i sudbina čoveka 'određeni' već u prvih 5 godina
života S. Frojd u svojim radovima veliku pažnju posveđuje značaju porodice
u oblikovanju ličnosti i mentalnom zdravlju deteta
U porodicama u kojima su jedan ili oba roditelja alkoholičari ,poremećeni su odnosi i između bračnih drugova i između roditelja i dece.Najteže ,najbrojnije najnepredvidljivije posledice alkoholizam ostavlja na decu.
I.KRATAK ISTORIJSKI PRIKAZ ALKOHOLA I ALKOHOLIZMA
Alkohol je bio prisutan na Zemlji mnogo ranije nego što su se pojavili prvi ljudi. Razvio se pre 1,5 biliona godina, kada su bakterije konzumirajući čelije biljaka proizvele alkohol.
Ljudi su počeli da konzumiraju alkohol najmanje pre 7000 godina. Pronađeni su ostaci grnčarije iz ovog vremena, u čijim porama su arheolozi pronašli ostatke piva i vina.
Neka stočarska plemena u Aziji su pravili alkoholna pića od kobiljeg mleka koje su ostavljali da prevri. Medovinu su pravili Grci i Rimljani. U Indiji i Africi još u davna vremena vino se pravilo od palme. Vinova loza je iz svoje postojbine, južno od Kaspijskog Jezera preko Male Azije prenesena u Grčku, a odatle po čitavom svetu. Neki narodi, među kojima Rimljani i Grci imali su i svoga Boga Vina. Stari narodi su verovali da su alkoholna pića proizvodi bogova ili od boga data, te da im mogu pomoći u borbi s nepoznatim silama, nedaćama i bolestima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta