Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alkoholizam, narkomanija – Borba protiv bolesti zavisnosti kod zaposlenih". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET EDUCONS
FAKULTET ZA USLUŽNI BIZNIS
Novi Sad, Sremska Kamenica
Konsultativni centar Beograd
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Tema:
Alkoholizam, narkomanija – Borba protiv bolesti zavisnosti kod zaposlenih
Sadržaj:
Uvod................................................................................................................03
1.Bolesti zavisnosti..........................................................................................03
1.1.Šta je bolest zavisnosti?..............................................................03
2.Alkoholizam..................................................................................................04
2.1.Pojam alkohola i alkoholizma....................................................04
2.2.Alkoholizam na radnom mestu...................................................05
2.4.Alkohol u fabričkim krugovima.................................................10
3.Narkomanija..................................................................................................10
3.1.Pojam droge i narkomanije.........................................................10
3.2.Narkomanija na radnom mestu...................................................11
4.Borba protiv bolesti zavisnosti kod zaposlenih.............................................12
4.1.Kako rešiti problem bolesti zavisnosti kod zaposlenih...............12
4.2.Testovi na alkohol i drogu..........................................................14
Zaključak..........................................................................................................14
Ključne reči......................................................................................................14
Literatura..........................................................................................................15
Uvod
Zdravlje ima ključni uticaj na sposobnost ljudi da žive svakodnevni život, na doprinos društvenom i ekonomskom razvoju, odnosno opšti uspeh zemlje. Stoga zdravlju treba prići kao velikom nacionalnom resursu koji zaslužuje kontinuirani strateški razvoj. Pored toga, pravo na zdravlje i zdravstvenu zaštitu je jedno od osnovnih ljudskih prava i svi bi trebalo da uživaju u najboljem zdravlju - svaka osoba u Srbiji treba da ima priliku na izbor zdravih načina života i život u okruženju koje daje podršku zdravlju.
Danas je takođe jedan od velikih problema poslodavca, organizacije I celokupnog društva konzumiranje alkohola I opojnih droga na radnom mestu. Sve je češća pojava narkomanije među zaposlenima kao I konzumiranje alkohola, a samim tim I građenje alkoholičara u organizaciji.
U ovom seminarskom radu razmotrićemo pitanja vezana za bolesti zavisnosti kao I borbu protiv tih bolesti na random mestu.
1.Bolesti zavisnosti
1.1.Šta je bolest zavisnosti?
Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, zavisnost od lekova (psiho-aktivnih supstanci, droga) je posebno duševno, a ponekad i fizičko stanje organizma koje nastaje delovanjem sredstva koje stvara zavisnost na organizam i reakcije organizma na njega. Karakteriše ga doživljaj prinude da se povremeno ili redovno uzima lek (supstanca) koji stvara zavisnost, i to u nameri da se doživi njegov željeni efekat ili da bi se izbegle neugodnosti zbog uzimanja tog sredstva.
U slučaju zavisnosti česta je pojava tolerancije što znači da zavisna osoba mora da unosi sve veće doze leka (supstance) jer prethodne (manje) doze više nemaju efekta, ili ga nemaju u dozi koja joj je potrebna. Tolerancija prema jednom leku (psihoaktivnoj supstanci, drogi) istovremeno znači i toleranciju prema svim lekovima (supstancama) iz iste grupe (npr. osoba koja je zavisna od jednog opoida i ima stvorenu toleranciju prema njemu, istovremeno je zavisna i ima toleranciju i prema svim drugim opoidima).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta