Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Struktura vijesti po modelu obrnute piramide". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SVEUČILIŠTE U MOSTARU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODNOSI S JAVNOŠĆU
STRUKTURA VIJESTI PO MODELU OBRNUTE PIRAMIDE
Medijski sustavi
Seminarski rad
MARIJA GRUBIŠIĆ
SADRŽAJ
Uvod....................................................................................................2
Priopćenje za javnost..........................................................................3
Obrnuta piramida................................................................................
UVOD
Temu STRUKTURA VIJESTI PO MODELU OBRNUTE PIRAMIDE sam izabrala kao seminarski rad zato što želim prikazati strukturu vijesti, jer je vijest bitna zato što ljudi moraju znati što se događa u društvu, oko njih. Da mogu birati, odlučivati i emancipirati se.
Imaju pravo na stvarnu informaciju što se događa u društvu. Vijest je dominantna novinarska vrsta. Sloboda izražavanja je osnovno načelo novinarstva i vidi se kroz povijest hrvatskog novinarstava da je bila na visokoj cijeni.
Često su mnogi koji su se za nju borili plaćali visoku cijenu. Tiskovni mediji, erlektronički, a posebno televizija daje najveću mogućnost u uvid događaja, i zvukovnu i slikovnu predodžbu o svemu što se događa.
Novinarstvo je uvike netko želio staviti pod kontrolu, a u novije vrijeme su to poslovni ljudi, vlesnici, oglašivači.
Dobro novinarstvo ne smije biti pisanje onog što ljudi žele nego što trebaju znati.
Osnovni princip etičnosti u novinarstvu ukazuje da mora postojati granica između mišljenja i vijesti. Mišljenja su uglavnom subjektivna i stoga nebi trebalo da budu predmet vijesti odnosno kriterija istine.
Glasnik vijesti ne mogu se smatrati izdavači, ni vlasnici, ni novinari. Informacija nije roba, nego fundamentalno pravo građana.
OPĆENITO O VIJESTI
Upotrazi za najkraćim oblikom koji bi bio razumljiv građanima, novinarstvbo je došlo do svog prvog i najizvornijeg žanra – vijesti.
Iz njega su nastali složeniji oblici kao što su: izvještaj, osvrt, komentar, kritika, članak, esej i feljton.
„Vijest je elementarni medijski izraz nastao kao sinteza jezikoslovlja, logike i retorike.”
„Vijest je istovremeno informacija i poticajnost.”
Pored ovih definicija za vijest, postoji i niz drugih, kao:
Vijest je svaka nova informacija
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Gotovo svakodnevno svjedoci smo pisanja i emitiranja brojinih priopćenja. Ako nešto detaljnije pogledamo strukturu i sadržaj vidjet ćemo da su većina loše složena ili napisana. Kao takva postaju Spam. Evo nekoliko korisnih uputa o pisanju, ovog najzastupljenijeg alata u radu PR-ovaca.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta