Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Električni transformatori". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UVOD
Električni strojevi su uređaji koji služe za pretvaranje energije jednog oblika u drugi oblik, a rade na principu elektromagnetske indukcije. Električni strojevi se mogu razvrstati u tri skupine:
Generatori, gdje je privedena energija mehanička, a dobivena je električna.
Motori, gdje je privedena energija električna, a dobivena je mehanička.
Transformatori i pretvarači, gdje je privedena energija električna i dobivena je električna energija.
Zajedničke karakteristike svih električnih strojeva je pretvaranje energije u oba smjera, sto znači da generatori mogu raditi kao motori i motori mogu raditi kao generatori. Ekonomičnost strojeva izražava se koeficijentom iskoristivosti koji se naziva korisnost, a definira se kao :
dobivena energija
η = ----------------------------
privedena energija
Kod električnih strojeva postiže se korisnost vrlo povoljno u odnosu na druge strojeve i to do iznosa i do 99,5 %. Gubici energije koji se pretvaraju u strojevima u toplinu prouzrokuju gubitke i to :
Gubitak u omskom otporu vodiča, prolaskom struje stvara se toplina.
Gubitak u željezu, zbog izmjeničnog magnetiziranja imamo gubitke histereze i gubitke vrtložnih struja.
Gubitak u izolaciji, to su dielektrički gubici .
Mehanički gubici, koji nastaju kod rotacionih strojeva zbog trenja i ventilacije.
Gubici energije uzrokovani su time sto materijal koji se primjenjuje za izradu strojeva nije idealan, nego uvijek pokazuje izvjesne otpore koji nam prouzrokuju gubitke.
 
TRANSFORMATORI
 
IDEALNI TRANSFORMATOR
Glavni dijelovi transformatora su željezna jezgra, niskonaponski i visokonaponski namot, koji se nazivaju primarni i sekundarni namot koji služe za transformaciju električne energije. Idealni transformator je transformator gdje pretpostavljamo da su gubici u željezu i bakru zanemarivi, da je željezo idealni vodič magnetskog toka i da je bakar idealni vodič električne struje, prikazano slikom 1 :
Slika 1 Jednofazni idealni transformator
Priključimo primarni svitak sa N1 zavoja na napon izvora U1, poteći će kroz primarni namot struja I1, koja će stvoriti u željeznoj jezgri magnetski promjenljiv tok Ф. Sinusna promjena magnetskog toka inducirat će EMS E1 i E2 u primarnom N1 i sekundarnom N2 namotu, gdje će E2 protjerat kroz trošilo struju I2. Kod idealnog transformatora inducirani napon stezaljki primara i sekundara može se prikazati:
E1 = 4,44 * Ф * f * N1 [ V ]
E2 = 4,44 * Ф * f * N2 [ V ]
Podijelimo gornju jednadžbu sa donjom dobijemo :
E1 : E2 = N1 : N2
Inducirani naponi stezaljki jednaki su induciranim naponima :
U1 : U2 = N1 : N2
Gornja jednadžba naziva se I glavna jednadžba transformatora, koja kaže da se naponi stezaljki primara i sekundara odnose kao njihovi brojevi zavoja.
Ako idealni transformator nema gubitaka, snagu koju daje trošilu jednaka je snazi koju transformator uzima iz mreže :
P1 = P2
U1 * I1 = U2 * I2
ili u drugom obliku :
I1 : I2 = U2 : U1
Ova jednadžba naziva se II glavna jednadžba transformatora, koja kaže da se struje primara i sekundara odnose obrnuto proporcionalno sa njihovim brojevima zavoja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta