Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Značaj izučavanja korozije u zemlji i u svetu". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NOVOM SADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Predmet:
KOROZIJA I ZAŠTITA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA
Tema:
ZNAČAJ IZUČAVANJA KOROZIJE U ZEMLJI I U SVETU
Dr Karolj Kasaš Gajić Predrag M-K 73/2010
januar 2010.
Uvod
Da bi smo shavatili koliko je bitno štititi materijal od korozije moramo prvo da znamo sta je korozija i kako ona utiče na materijal .
Korozija je elektro-hemijska oksidacija metala u reakciji sa oksidantima, najčešće kiseonikom. Najčešća i najpoznatija je korozija gvožđa i čelika, koja proizvodi rđu, oksid gvožđa karakteristične crvenkaste boje. Ova vrsta oštećenja metalnih konstrukcija najčešće ima za rezultat stvaranje naslaga oksida i/ili soli metala na površini.
Korozija napada i druge materijale, ne samo metale. Tako postoji korozija keramičkih materijala, polimera, betona, plastike i stakla. Razgradnja ovih materijala usled korozije je mnogo sporija od razgradnje metala, zbog manje podložnosti tih materijala oksidaciji.
U savremenoj industriji, korozija je ozbiljan problem. Na zaštitu od korozije troše se znatna sredstva u industrijskim postrojenjima.
Na slici je prikazano saniranje korozije u jednom industrijskom rezervoaru za tečnost:
U mašinskim postrojenjima, u prisustvu fluida pod pritiskom i na visokoj temperaturi, korozija često izaziva ozbiljna oštećenja pojedinih delova postrojenja i sa tim u vezi znatne troškove zaštite od korozije i održavanja.
Na slici je prikazana korozija statora centrifugalne pumpe:
I najveća i najskuplja industrijska postrojenja, uprkos činjenici da se za njihovu izgradnju koriste dobri i skupi materijali, nisu imuna na koroziju.
Korozija lopatica statora vodene turbine u hidroelektrani:
Korozija armature AB stuba:
Sanacija Pančevačkog mosta zbog korozije :
Osim korozije metala ima primera korozije i ostalih materijala :
Korozija betona
Beton je jedan od najčešće korišćenih građevinskih materijala. Manje je poznato da je i beton sklon koroziji, doduše korodira mnogo sporije od većine metala. Verujem da je svako imao priliku da vidi neku staru betonsku konstrukciju koja je sva ispucala, orunjena i nema više onu konzistenciju i čvrstoću koju ima novi beton.
Korozija betona nastaje kombinovanim dejstvom mraza (smrzavanja), sunčeve svetlosti, kiseonika i vlage iz vazduha, a najviše zbog već pomenutih kiselih kiša. Naime, ugljenična kiselina koja nastaje vezivanjem ugljen dioksida iz vazduha sa kapima kiše i vlagom u atmosferi - oblacima, vrlo je agresivna prema kalcijum karbonatu, jednom od gradivnih jedinjenja kamena. Brzina korozije betona zavisi od "marke" betona - sadržaja cementa u suvoj betonskoj smeši prilikom spravljanja betona, kao i od vrste i granulacije upotrebljenog kamena. U novije vreme postoje određene hemikalije koje se dodaju betonu radi postizanja veće otpornosti na koroziju
Evo kako izgleda betonski element u kojem je proces korozije već poodmakao, potpomognut korozijom izloženih gvozdenih armaturnih elemenata:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta