Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Amadeusova rešenja za preduzeća turističke privrede". Rad ima 26 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
TEMA:
AMADEUSOVA REŠENJA ZA PREDUZEĆA TURISTIČKE PRIVREDE
SADRŽAJ:
Uvod 3
Globalni distribucioni sistemi 4
Globalni distribucioni sistem Amadeus 7
Uloga i značaj Amadeusa 9
Amadeus sistem 11
Amadeusova poslovna mreža 12
Amadeus i elektronsko poslovanje 13
Uvođenje ISO standarda kvaliteta 14
Amadeusova tehnologija 15
Amadeusova rešenja za preduzeća turističke privrede 17
Amadeusova rešenja za avio – kompanije 19
Amadeusova rešenja za hotelske kompanije 20
Amadeusova rešenja za rent-a-car kompanije 21
Amadeusova rešenja za železničke kompanije 21
Amadeusova rešenja za turističke agencije 22
Amadeusova rešenja za turistička putovanja 23
Ostala Amadeusova rešenja 23
Amadeus u Srbiji 24
Zaključak 25
Literatura 26
UVOD
Internet je od svoje pojave, vrlo brzo postao osnov za obavljanje mnogih poslova, medij za predstavljanje mnogih delatnosti i sve uticajniji izvor informisanja. Tako je Internet postao bitan distributivni, komunikativni i prodajni kanal za celu turističku indusrtiju širom sveta, a sve je zastupljeniji i u Srbiji.
Razvoj saobraćaja i masovna turistička putovanja zahtevaju snažnu upotrebu novih informacionih tehnologija u ukupnom poslovanju. Veći interes za turistička putovanja uslovio je potrebu za stvaranjem globalnih distribucionih sistema, koji se uvode radi praćenja brojnih rezervacija usluga i proizvoda koji se koriste na turističkom tržištu. Danas se poslovanje avio-kompanija ne bi moglo zamisliti bez dobro razvijenih globalnih distribucionih sistema.
U ovom radu je dat kratak pregled globalnog distribucionog sistema Amadeus, kao i njegove mogućnosti, uloga i značaj koje nudi turističkim kompanijama i turističkoj privredi uopšte.
GLOBALNI DISTRIBUCIONI SISTEMI
Globalni distribucioni sistem predstavlja neutralni (zato što sve svoje prikaze daje potpuno neutralno, uvažavajući predhodno utvrđene kriterijume) i globalni (zato što omogućava široko globalno prisustvo, i na strani tuističke tražnje i na strani turističke ponude, putem komunikacione mreže) kompjutrrski rezervacioni sistem, koji posredstvom komunikacione mreže povezuje pružaoce usluga u turističkoj privredi, a sa druge strane prodavce ovih usluga, odnosno turističke agencije.
Globalni distribucioni sistem nudi mogućnost pružaocima usluga, da svoje usluge ponude celokupnom svetskom tržištu, dok turističkim agencijama pruža mogućnost da zadovolje potrebe i želje na strani turističke tražnje.
U početku globalni distibucioni sistemi su postojali kao sistemi za rezervaciju avionskih karata, ali su zahvaljujući razvoju informacionih tahnologija, u međuvremenu uključili I druge turističke proizvode, kao što su paket aranžmani.
Na strani ponude u globalni distribucioni sistem su uključeni svi segmenti turističke industrije koje nude svoje usluge na svetskom tržištu, a to su: avio saobraćaj, hoteli, rent-a-car, železnica, autobuski prevoz, feri linije, brodske linije, turistički paket aranžmani, razgledanje grada, kulturne i sportske priredbe.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta