Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bezbjednosni menadžment i krizni menadžment". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


NAUČNI ČL ANAKSINERGIJA
UNIVERZITET SINERGIJA
FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU
BANJA LUKA
SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA: BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT
TEMA: BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT I KRIZNI MENADŽMENT
Srđan Popržen Doc. dr Milan Daničić
Uvod
Pojam kriznog menadžmenta
Krizni menadžment je proces u kojem se organizacija suočava sa nekim nepredviđenim događajem koji prijeti samoj organizaciji, jednom njenom dijelu ili javnosti. U teoriji postoje različite definicije kriznog menadžmenta, ali je većini zajedničko sledeće:
prijetnja organizaciji;
element iznenađenja;
kratak vremenski period za donošenje odluka.
Jedan od teoretičara, S. J. Venette , zastupa teoriju „kriza je proces transformacije pri čemu stari sistem ne može biti održan“, te se treba promijeniti. Iz tog proizilazi da je četvrti element potreba za promjenom. Ako promjena nije potrebna, tad taj događaj je najlakše opisati kao promašaj, tj. gubitak ili incident.
Za razliku od menadžmenta rizika, koji uključuje procjenu potencijalnih pretnji i pronalaženje najboljeg rješenja da se izbjegnu te pretnje, krizni menadžment uključuje i reakciju na te pretnje nakon što su se dogodile. Krizni menadžment je disciplina koja obuhvata širi kontekst menadžmenta koji se sastoji od vještina i tehnika koje su potrebne da se identifikuje, procijeni, razumije i djeluje unutar krize, od momenta kad se ona prvi put pojavi do momenta kada se počne sa programom oporavka.
Sastav i metode kriznog menadžmenta
Krizni menadžment se sastoji od:
prethodno utvrđenih metoda koje se koriste kao odgovor na krizu;
utvrđenih mjera na osnovu kojih bi se trebao odrediti koji scenario odgovara krizi i konsekventno tome koji mehanizmi odbrane se trebaju biti upotrebljeni; i
komunikaciji koja je od elementarnog znčaja za otkrivanje, rješavanje i oporavak od krize.
Metode kriznog menadžmenta u organizaciji se zovu plan kriznog menadžmenta. Kredibilitet i ugled same organizacije su uveliko pod uticajem nihovog djelovanja unutar krizne situacije. Djelovanje organizacije na datu krizu zavisi od komunikacije, kako u horizontalnom, tako i u vertikalnom smjeru. Komunikacijom na horizontalnom nivou se postiže da svaka osoba na vrijeme može da se postavi na mjesto koje je predviđeno planom kriznog menadžmenta, a komunikacijom na horizontalnom nivou se postiže da sam vrh, odnosno menadžeri budu upoznati s krizom i da pravovremeno odrede smjernice djelovanja na datu krizu.
management" risk management ), koji prethodi, tj. za koji se nebi moglo reći da njegovim neuspjehom nastaje krizni menadžment, jer je gotovo nemoguće predvidjeti sve situacije.
Tipovi kriza i krizni menadžment
Tokom procesa kriznog menadžmenta veoma važno je identifikovati tip krize, a na taj način i neophodnost korištenja različitih strategija kriznog menadžmenta. Potencijalnih kriza ima mnogo, ali se većinomm mogu svrstati u neku od grupa.
Otto Lerbinger je definisao sedam tipova kriza:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta