Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Grčki vajari IV i V veka p.n.e.". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.REPUBLIKA SRBIJA
MATURSKI RAD
Tema: Grčki vajari IV i V veka p.n.e.
Predmet: Likovna kultura
Prokuplje, maj 2010.
SADRŽAJ:
* VELIČANSTVENA GRČKA …………………………….3
* POLIKLET………………………………………………...4
* MIRON………………...…………………………………...5
* FIDIJA……………………………………………………...6
* PRAKSITEL……………………………………………….7
* LISIP………………………………………………………..8
* SKOPAS……………………………………………………9
* KRESILAS………………………………………………..10
* LITERATURA……………………………………………11
VELIČANSTVENA GRČKA
vek" 1. veka .
Uobičajena je podela grčke umetnosti je na:
Geometrijski stil (10.-7. vek p. n. e.),
Najznačajniji skulptori (vajari), Zlatnog perioda Grčke su:
*Lisip
*Skopas
*Kresilas
POLIKLET
Poliklet je sv
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
Dela:
Doriforos (kopljonoša), 450-440.g.p. n. e. - uzor otelotvorenja klasičnog ieala ljudske lepote.,Amazonka, Hera,Diskoforos,Dijadumenos,Hermes
MIRON
Antički kritičari kažu da Miron, iako je fantastično uspevao da da život i pokret telima, nije postizao da prikaže emocije i karakter.
U velikom broju dela se prepoznaje Mironov uticaj, ali ne postoje dokazi o školi koju je on eventualno vodio.
FIDIJA
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
PRAKSITEL
Karakteristike njegovih dela
-izvijenost figura - moguće je uočiti fleksibilnu liniju duž cele skulpture, koja joj daje opušten izraz
-kompozicija skulpture je takva da je atraktivna sa prednje i zadnje strane, dok su bočne strane malo zanemarene
-drveće, draperije i slično imaju dvostruku funkciju - pridržavaju skulpturu i sastavni su deo kompozicije
Njegova najpoznatija dela:
-Apolon Sauroktonus (ubica guštera) - Skulptura predstavlja mladog Apolona, naslonjenog na drvo, dok lukom i strelom gađa guštera.
-Satir
LISIP
Vodio je škole Argos i Sikijon. Prema Pliniju Starijem,
Lisipov učenik, Ares iz Lindosa je
Jedna Lisipova skulptura Aleksandra danas stoji u
Dela:
Kupidon zateže luk - postoje mnoge kopije, najbolja
je u Britanskom muzeju.
Umorni Herkules - koji se nalazio u kupatilima
Karakale. Sačuvana je mermerna kopija.
Aproksimenos - takođe poznat samo sa rimske mermerne kopije
SKOPAS
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta