Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Autoritet i delegiranje". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
НОВИ САД
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ПРАВО
СЕМИНАРСКИ РАД
Предмет:Основе менаџмента
Тема: -АУТОРИТЕТ И ДЕЛЕГИРАЊЕ-
Студент: Ментор:
Антонијевић Александар Проф. Др Милан Радосављевић
Садржај
УВОД
Врсте ауторитета:
Линијски (између руководиоца и подређених)
Функционални (односи се на један аспект рада)
Помоћно стручни (додељује се помоћницима руководиоцима)
Делегирање је процес преношења одређених послова, надлежности и права на подређене и сараднике.
Основне фазе процеса делегирања,
расподела посла,
делегирање ауторитета и
утврђивање обавеза и одговорности.
Отпори и узроци неделегирању ауторитета:
лакше је питати шефа, него преузимати одговорност и очекивати критику од надређеног, због лоше обављеног посла,
онај ко преузме одговорност сматра да ће заслуге за обављени посао припасти његовом шефу,
радник нерадо прихвата посао ако нису јасно дефинисане обавезе, права и одговорности за његово обављање.
1.1. Ауторитет
Како се неко може навести да сарађује с другим људима и да доприноси остваривању циљева организације? Да ли је то ствар чистог магнетизма личности? Да ли се то постиже контролом награђивања и кажњавања? Знањем? Титулом или положајем који су написани на вратима канцеларије или ознаком чина на униформи? У различитим ситуацијама, то може бити нека од ових ствари, али и све оне заједно. Основно питање је питање ауторитета, појма који је кроз историју имао различита значења. Као појам ауторитет подразумева утицај, али и власт, може се посматрати, врло уопштено, као снага која или “вуче” или “гура” и која наводи људе да следе. Треба имати на уму два важна појма ауторитета и власти:
Паритет перцепције ауторитета - ефикасност вођења се повећава у случајевима када је перцепција коју вођа има о свом ауторитету слична перцепцији коју о вођином ауторитету имају његови подређени.
Изједначавање власти - до изједначавања власти долази у случајевима када дељење власти доводи до пожељног понашања и обављања посла, а ипак обезбеђује људима могућности за лични раст и одговарајући ниво слободе деловања или доношења одлука.
О овим појмовима биће више речи када будемо говорили о ауторитету и вођењу. А сада, размотримо различите изворе ауторитета.
1.2. Званични ауторитет
Идеја званичног (формалног) ауторитета је директно повезана у вези са организационом улогом. Сећате се да улога има права, али и обавеза. Права улоге огледају се у праву на понашање за које је нека особа овлашћена по основу функције (улоге) коју има у оквиру неке организације. Титула „менаџер” може се дати некој функцији и менаџер, човек који обавља ту функцију, добија одређена права, на пример, „право” да запошљава раднике, да одобрава буџет, да планира испоруке. На тај начин, можемо да
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta