Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza posla". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
ANALIZA POSLA
Seminarski rad iz predmeta:
Menadzment ljudskih resursa
SADRŽAJ
Strana
1. UVOD................................................................................3.
2. ANALIZA POSLA................................................................4.
2.1 Priroda analize posla..........................................................5.
2.2 Šta je posao? .....................................................................6.
3.METODI SAKUPLJANJA PODATAKA POTREBNIH ZA ANALIZU POSLA.......................................................... 7.
3.1 Razgovori...........................................................................7.
3.2 Upitnici...............................................................................7..
3.3 Posmatranje.......................................................................8.
3.4 Vođenje dnevnika/evidencije.............................................8.
3.5 Specijalizovane metode za analizu posla.............................8.
4.0 DIZAJNIRANJE POSLA..............................................................9.
4.1 Ciljevi dizaniranja posla......................................................9.
4.2 Faktori koji utiču na dizajniranje posla...............................9.
5.0 RAZLIKA IZMEĐU ANALIZE POSLA I DIZAJNIRANJA POSLA.....10.
6.0 REZULTATI ANALIZE POSLA.....................................................10.
7.0 MOTIVACIJA ZAPOSLENIH.......................................................12.
8.0 PROCES ANALIZE POSLA..........................................................13.
9.0 ZAKLJUČAK...............................................................................16.
Literatura.......................................................................................17.
1. UVOD
Upravljanje ljudskim resursima je jedna od najvažnijih poslovnih funkcija u organizaciji i tu spadaju razne aktivnosti. Na primer, česte promene u okruženju, globalizacija konkurencije (podrazumeva udruživanje različitih zemalja u cilju povećanja konkuretnosti na svetskom tržištu na svetskom nivou), prenos socijalnih funkcija sa države na određenu organizaciju (kvaltetan tretman invalida, obolelih od side, nacionalnih manjina i etničkih grupa, itd. ), povećanje prosečne starosti zaposlenika, ekonomske migracije...Radi se o ozbiljnim i sve učestalijim izazovima koji imaju zavidan uticaj pri kreiranju upravljčkih aktivnosti.
Na nekoliko načina se razrstavaju aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Mogu se grupisati na : 1) zapošljavanje, 2) razvoj ljudskih resursa 3) zaštita zaposlenih. Pod pojam zapošljvanje ulaze aktivnosti kojima se vrši analiza posla, planiranje ljudskih resursa, regrutovanje i selekcija. Pod pojam razvoj ljudskih resursa ulaze aktivnosti koje nastaju prilikom ocenjivanja uspešnosti rada, obuke, usavršavanja, nagrađivanja i upravljanja karijerom, a pod zaštitom zaposlenih spadaju delatnosti koje su povezane sa zaštitim zdravstva, bezbednosti na radu, kolektivnim pregovaranjem i uređenjem odnosa izmedju poslodavaca i zaposlenih.
2. ANALIZA POSLA
Analizu posla najčešće vrši supervizor ili stručnjak za ljudske resurse. Podaci se tiču vršenja dužnosti koje se obavljaju (čišćenje,prodaja,podučavanje ili slikanje) . Na osnovu rezultata jednog istraživanja dolazi se do zaključka da podaci koje su u sklopu analize posla saopštili zaposlenici najmanje pouzdani, ali zato podaci koje su skupili i saopštili stručnjaci za analizu posla su nejčešce najpouzdaniji.
Podaci dobijeni analizom posla predstavljaju osnovu za nekoliko HR aktivnosti. Na primer, podaci o poslovnim dužnostima mogu da posluže kao osnova za izradu programa obuke, a podaci ličnim karakteristikama potrebnim za obavljanje određenog posla koriste se kada se odlučuje kakve ljude treba zaposliti. Analiza posla stoga ima centralnu ulogu u menadzmentu ljudskih resursa. Opčte direktive američkih federalnih agencija u vezi sa selekcijom zaposlenih ističu da analiza radnog mesta predstavlja ključni korak prilikom procene ispravnosti svih važnijih personalnih aktivnosti .
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta