Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Delinkventno ponašanje u saobaćaju". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Uvod
Dostignuća tehnike i civilizacije kojima čovek više ne može dovoljno ovladati je svakako
promet, a koja se postupno pretvara u svoju suprotnost, ugrožavajući sigurnost, zdravlje i život
ljudi. Širenje motorizovanog prometa u saobraćaju donijelo je mnoge prednosti čovječanstvu, ali
je istodobno postalo njegov problem zbog velikog broja nesreća u kojima ljudi stradavaju – to je
izgleda danak koji se plaća napretku. Za razliku od klasičnih izvršilaca kriminalnih radnji, vozač
motornog vozila kod greške u saobraćaju nije svjestan svog lošeg čina. Ovakvom izvršiocu skoro
da se ne može staviti na teret lična nedostojnost načina njegovog ponašanja, ako nije bio
svestan opasnosti svog delovanja, pogotovu ako ga niko nije upozorijo kako treba da se ponaša
u saobraćaju. Zato bi zakonodavac kod obrazovanja i ispitivanja motornih vozila, instruktora
vožnje i samih vještaka, morao zahvatiti detaljno poznavanje opasnosti saobraćaja i načina na
koji se od njih može zaštiti. Posebno rafinirane zahteve treba postaviti pri obrazovanju
Saobraćajne nesreće, gužve u prometu, ulične autotrke, ugoženi pješaci, neispravna vozila,
vožnja neregistriranih automobila, neefikasne vožnje, loše oznake na saobraćajnicama,
povratnici u činjenju saobraćajnih prekršaja.
Faktori kriminala u saobraćaju
Postoji niz različitih faktora, za pojavu kriminala u saobraćaja, tako da gotovo nema
saobraćajnje nesreće koja bi bila prouzrokovana samo jednim faktorom.
Na njihov nastanak utiču kako današnji, tako i prošli društveni faktori, prirodni i ljudski faktori
koji se prepliću i stalno se mijenjaju.
Najčešća gruba podjela je na vozilo i cestu s jedne strane i čovjeka – vozača s druge strane, tj. na
objektivne i subjektivne.
Najčešće greške u saobraćaju:
- Vožnja pod uticajem sredstava omamljenosti
- Brzina
- Nepoštovanje pravila prednosti
- Preticanje i obilaženje
- Pogreške pješaka
- Nedostatno vozačko iskustvo
- Stanje saobraćajnica i saobraćajne opreme
- Neispravnost vozila
- Umor
- Nepoštovanje saobraćajnih znakova
- Neodgovarajuća signalizacija
Ljudski faktor – vozač
Odlučan uticaj u nastanku svih delikata u saobraćaju ima ljudski elemenat.
Čovjek ima dominantnu ulogu u ostvarivanju odgovarajućeg zadovoljavajućeg stupnja sigurnosti
u prometu. Tu podrazumjevamo ne samo direktne sudionike u prometu, posebno vozače, već i
druge osobe koje, po prirodi svoje djelatnosti, rade ili su dužne angažirati se na osiguranju što
povoljnijih uslova za unapređenje prometa i povećanje stepena njegove sigurnosti.
Primjer: pješak prelazi ulicu čitajući novine, vozač automobila pali cigaretu. Svaki od ova dva
podsistema ne dovodi do saobraćajne nesreće. Ali kada dođe do njihovog i prostornog
podudaranja, situacija postaje više nego opasna. Ako je uz to, kočioni sistem na vozilu
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta