Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Azot (makedonski)". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕРЗИТЕТ ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ-СВ.НИКОЛЕ
СЕМИНАРСКА РАБОТА
ПРЕДМЕТ:
ХЕМИЈА
ТЕМА:
АЗОТ
Ментор: Изработил:
Проф. Рубин Гулабоски Александар Петровски
Свети Николе 2010
Вовед
Азот (/ naɪtrɵdʒɪn / Нај-tro-Џин) е хемиски елемент кој го има симболот N, атомски број на 7 и атомска маса 14,00674 U. Елементарен азот е безбоен, без мирис, вкус и што е најважно инертен гас diatomic во стандардни услови, кои претставуваат 78,08% од волуменот на атмосферата на Земјата. Елементот азот беше откриен од страна на шкотскиot доктор Daniel Rutherford во1772.  Многу индустриски важни соединенија, како амонијак, азотна киселина, органски нитрати (горива и експлозиви), и цијаниди, содржат азот. Исклучително силна врска во елементарен азот доминира азотот хемија, предизвикувајќи тешкотии за двата организми и индустријата во кршење на врската за да се конвертира во N2 корисни состојки, но во исто време предизвикуваат ослободување на големи количества на енергија често корисни кога соединенија гори, експлодираат , или пропаѓање назад во азот гас. 
Азот се јавува кај сите живи организми, и азот циклус го опишува движењето на елемент од воздух во биосферата и органски соединенија, а потоа назад во атмосферата. Синтетички произведени нитрати се клучни компоненти на индустриски ѓубрива, како и клучните загадувачи во предизвикува еутрофикација на водоводни системи. Азот е конститутивен елемент на аминокиселините, а со тоа на протеини, а на нуклеинските киселини (ДНК и РНК). Тоа живее во хемиската структура на речиси сите невротрансмитери, а е дефинирање компонента на алкалоиди, биолошки молекули произведени од страна на многу организми. 
Историја на Азотот
Азот (лат. nitrogenium, каде nitrum (од грчки nitron νιτρον) значи "saltpetre" (види nitre), и гени γενης значи "формираат") е официјално се смета дека се откриени од Daniel Rutherford во 1772, кој ја нарече штетен на воздух или фиксен воздух. Фактот дека постои елемент на воздух кој не поддржува согорувањето беше јасно Радерфорд.  Азот гас е инертен доволно што Антоан Lavoisier од тоа како "mephitic воздух" или azote, од грчкиот збор άζωτος (azotos) што значи "мртвото".Во тоа животни загинаа, а пламените јазици згаснаа. Име Lavoisier за азот се користи во многу јазици (француски, руски и др) и натаму останува на англиски јазик во општи имиња на многу соединенија,
Азотни соединенија биле познати во текот на Средниот век.  Смесата од азотна и солна киселина е позната како аква regia (кралската вода), кој се слави за неговата способност да го распушти злато (кралот на метали). Најраните војската, индустриски и земјоделски апликации на азотни соединенија кои се вклучени користи на селитра (натриум нитрат или калиум нитрат), особено во барут, а подоцна и како ѓубриво. Во 1910, Rayleigh открил дека електриченото ослободувањето во азот гас произведени "активни Азот", на allotrope смета monatomic. На "вртлог облак од брилијантна жолта светлина" произведени од страна на неговиот апарат реагираа со жива за да се произведе експлозив жива нитрид
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta