Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elementarne analize". Rad ima 23 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka škola za primijenjene i pravne nauke
„Prometej“ Banja Luka
Knjaza Miloša 10a
Seminarski rad
Poslovna statistika
ELEMENTARNE ANALIZE
Banja Luka, jun, 2010
S A D R Ž A J
1. UVOD ........................................................................................................................................ 3
2. ELEMENTARNE ANALIZE ................................................................................................. 4
2.1. Određivanje veličine osnovnog skupa ................................................................................. 4
2.2. Statistički podaci ................................................................................................................... 4
2.3. Prikupljanje statističkih podataka ...................................................................................... 5
2.4. Provjeravanje statističkih podataka ................................................................................... 5
2.5. Statističke serije .................................................................................................................... 6
2.5.1. Podjela statističkih serija .................................................................................................. 7
2.6. Statističke tabele ................................................................................................................. 11
2.7. Upoređivanje ....................................................................................................................... 13
2.8.Grupisanje (Klasifikacija) ................................................................................................... 13
2.9. Relativni brojevi .................................................................................................................. 13
2.10. Sredstva grafičkog prikazivanja ...................................................................................... 15
2.11. Grafičko predstavljanje statističkih serija ..................................................................... 20
3. ZAKLJUČAK ........................................................................................................................ 22
4. LITERATURA........................................................................................................................ 23
1.UVOD
Statistika je metod kvantitativnog istraživanja masovnih pojava, pri čemu se do određenih zakonitosti dolazi posmatranjem pojedinačnih slučajeva u masi.
Pod statističkim istraživanjem se podrazumeva skup matematičko statističkih i drugih postupaka koji se primjenjuju u nekoj statističkoj akciji. Odvija se u dvije etape:
Statističko posmatranje i
Statistička analiza.
U ovom seminarskom radu će se prikazati kako se vrši elementarna analiza tj.: određivanje veličine osnovnog skupa, šta su statistički podaci i kako se vrši njihova podjela, kako se prikupljaju i provjeravaju statistički podaci. Zatim će se pokazati kako se vrši grupisanje statističkih podataka, te njihovo tabelarno i grafičko prikazivanje. Pri proučavanju masovnih pojava podaci se upoređuju, zbog čega će biti govora i o relativnim brojevima, koji su podesniji za analizu.
2. ELEMENTARNE ANALIZE
2.1. ODREĐIVANJE VELIČINE OSNOVNOG SKUPA
Statistički skup (statistička masa, osnovni skup, populacija) je skup istovremenih jedinica koje imaju skup obilježja koje variraju od jedinice do jedinice i po kome se razlikuju. Statistički skup (osnovni skup) može biti npr. preduzeća registrovana u jednoj zemlji u određenom momentu, artikli proizvedeni u jednom preduzeću, u jednom određenom razdoblju, itd.
Statistički podatak predstavlja neku brojčanu karakteristiku osnovnog skupa. Najjednostavnija je ona koja karakteriše veličinu osnovnog skupa. Može se odrediti samo konačna veličina osnovnog skupa. Utvrđivanje veličine kontinuiranih osnovnih skupova može se izvesti samo mjerenjem. Jedan od klasičnih primjera jeste izbrojavanje za popis stanovništva.
2.2 STATISTIČKI PODACI
Postupkom mjerenja, evidentiranja ili klasifikovanja na statističkim jedinicama se pojedinačno registruju utvrđeni oblici obilježja izraženi brojčano. To su podaci. Osnovna karakteristika statističkih podataka je varijabilnost. Statistički podatak je sređena, odnosno obrađena informacija i predstavlja broj statističkih jedinica (frekvenciju) koje pripadaju pojedinom obliku statističkog obilježja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta