Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bezbednost drumskog saobracaja". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
NIŠ
SEMINARSKI RAD
Predmet: Bezbednost u saobraćaju
Tema: Bezbednost drumskog saobraćaja
Sadržaj
Uvod
Danas kada se nalazimo na najvećem stepenu razvoja i civilizacije nismo sigurni da li smo odmakli od perioda praistorije kada su nasilne smrti u pitanju. Tome u velikoj meri doprinosi saobraćaj jer se najčešće nasilna smrt u civilizovanom svetu danas događa u saobraćajnim nezgodama. Apsurdno je da u saobraćaju kao legalnoj delatnosti više stradaju ljudi nego u svim ilegalnim delatnostima zajedno. Zadnjih godina u svetu u saobraćajnim nezgodama pogine blizu 500 000 lica, a između 10 i 15 miliona lica pretrpi povrede. Posledice saobraćajnih nezgoda postale su ogroman zdravstveni,socijalni i ekonomski problem savremenog sveta. Postavlja se pitanje ko je osnovni krivac za toliki broj nezgoda.
Čoveku se pripisuje veliki procenat saobraćajnih nezgoda od oko 65 % , ostali faktori koji utiču na nastanak saobraćajne nezgode su:30 % kao rezultat zajedničkog uticaja subjektivnih i objektivnih faktora i 5 % nezgoda nastaje zbog objektivnih faktora. Međutim ovako veliki procenat se pripisuje čoveku zbog toga što društvo deo svoje krivice prebacuje na učesnike u saobraćaju,na taj način što deo svojih obaveza prebacuje na pojedince ( kroz zahtev da ponašanje prilagode i onim uslovima koji nisu optimalni i povećanom pažnjom i brižljivošću kompenziraju objektivne ne dostatke.
Čovek je važan faktor svih društvenih pojava i one se ne mogu objasniti ako se ne uzmu u obzir sva njegova svojstva. Izučavanjem ponašanja u saobraćaju podrazumeva utvrđivanje karakteristika strukture ličnosti, psihološke organizacije, kapaciteta sposobnosti, osobina ličnosti, kao i spoljnih faktora koji mogu da utiču na čovekovo ponašanje u saobraćaju.
1. Ljudski faktor u drumskom saobraćaju
2.1. Faktori relevantni za ponašanje čoveka u saobraćaju
Da bi objasnili ponašanje čoveka u saobraćaju i odgovorili bar delimično na ova složena pitanja potrebno obuhvatiti ličnost čoveka i utvrditi uticaj na ponašanje u saobraćaju, a posebno uticaj:
Strukture ličnosti ( organizacija osobina, temperament i osobine temperamenta, karekter i karakterne osobine, senzorne, psihomotorne i mentalne sposobnosti i dr.);
Dinamike ličnosti ( biološki i socijalni motivi, sklonosti, navike, telesne karakteristike, stavovi, predrasude, interesi, sposobnost prilagođavanja i dr.);
Doba života ( starost );
Pola;
Socijalno-demografskih obeležja ( mesto rođenja i prebivalište, školska sprema, zanimanje, bračno stanje, odnosi u porodici, radni status, međuljudske odnose u radnoj sredini i dr. );
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta