Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Antibiotici". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ZDRAVSTVENO SANITARNA SKOLA STRUKOVNIH STUDIJA “VISAN”
ANTIBIOTICI
-seminarski rad iz mikrobilogije-
U BEOGRADU,2010 GOD
SADRŽAJI:
UVOD
RESPIRATORNE INFEKCIJE I ANTIBIOTICI
PENICILIN
CEFALOSPORINI
AMINOGLIKOZIDI
HINOLONI
TETRACIKLINI
INDENTIFIKIACIJA MIKROORGANIZAMA
LITERATURA
1. UVOD
Pojam antibiotik dolazi od reči anti što znači protiv, te bios-što znači život. Dakle supstanca koja služi protiv života. Ironično je da je to "delovanje protiv života" do sada spasilo više života nego bilo koja druga Stvar u istoriji čovečanstva.AntibioticiLijekovi koji ubijaju mikroorganizme ili sprječavaju njihov rast i razmnožavanje. su tvorevine koje su u mogućnosti potpuno uništiti mikroorganizme, koji ne moraju uvek biti patogeni i to tako da zaustave njihov rast ili razmnožavanje bez počinjavanja veće štete organizmu domaćina. To znači da imaju selektivnu toksičnost i po tome se razlikuju od dezinficijensa koji vrlo uspešno uništavaju mikroorganizme, ali su štetni i za domaćina.
AntibioticiLijekovi koji ubijaju mikroorganizme ili sprječavaju njihov rast i razmnožavanje. mogu biti prirodne ili sintetske tvorevine, a uzimaju se lokalno, peroralno (na usta), ili parenteralno (u venu). Interesantno je da prvi antibiotik nije izmišljen, već je pronađen, jer je penicilinPrvi antibiotik koji je primjenjen u liječenju bakterijskih infekcija. čisto prirodna supstanca koja je po nekim računicama do sada, u poslednjih 60 godina koliko se koristi, spasila preko 200 miliona života.
AntibioticiLijekovi koji ubijaju mikroorganizme ili sprječavaju njihov rast i razmnožavanje. mogu nadalje biti polusintetski. Tu podrazumevamo antibiotike dobijene biosintezom. Ona obuhvaća fermentaciju, izolaciju i čišćenje, te prevođenje leka u farmaceutski oblik. Tako se dobijeni lek posle hemijski modifikuje i tada govorimo o polusintetskoj proizvodnji. Posljednji, a trenutno u svetu najzastupljeniji su sintetski spojevi antibiotika, dobiveni čistom hemijskom sintezom u laboratorijima. Njihovi najpoznatiji predstavnici su konoloni i sulfonamidi.
Poznato je da različita godišnja doba imaju svoje verne pratioce.  Obično zimu povezujemo s različitim bolestima, naročito respiratornim infekcijama, tj infekcijama disajnog sistema. Posebno su osetljiva deca.
2.RESPIRATORNE INFEKCIJE I ANTIBIOTICI
Uzročnici respiratornih infekcija su virusi i bakterije. Jedan te isti uzročnik može izazvati različite kliničke slike, ali isto tako različiti oblici infekcija, npr. ‘prehlada’, mogu biti izazvani različitim uzročnicima. Tako je malo teži zadatak povezati vrstu infekcije s njezinim uzročnikom.
Dijagnostičke metode koje nam to omogućavaju, nisu lako dostupne u svakodnevnoj ambulantnoj praksi. Stoga se u svakodnevnom radu lekari oslanjaju na klasifikaciju koja se temelji na anatomskoj rasprostranjenosti upale disajnih organa, na lokalnom kliničkom nalazu, na simptomima infekcije te epidemiološkim podacima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta