Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brend". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


PRIVREDNA AKADEMIJA NOVI SAD
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE
RUKOVODEĆIH KADROVA U PRIVREDI
BEOGRAD
DODIPLOMSKI STUDIJ
EKONOMSKI SMJER
SEMINARSKI RAD
ZA POLAGANJE ISPITA IZ PREDMETA
MARKETING
TEMA: BREND
U V O D
Danas se u marketingu veća pažnja poklanja spihološkim aspektima kupca i njegovog odnosa prema proizvodu-usluzi, nego istraživanju tržišta, statistici, grafikonima i formularima.
U osnovi savremenog marketinga je poznavanje i razumijevanje ljudskih emocionalnih potreba i želja.
Sve veći broj korporacija napušta klasično shvatanje poslovanja u kome je bitno smanjiti troškove, odnosno cijenu koštanja i prihvata razvijanje novih proizvoda i usluga.
U praksi je insistiranje na izgradnji partnerskih odnosa sa potrošačima, umjesto klasičnog odnosa ponude i tražnje.
Zato se savremeni marketing najprije zasniva na psihologiji pa su u opticaju brojni termini iz psihologije: pozitivna reakcija, emocija, osjećanje. Ova stanja se često ne mogu kvantifikovati i precizno odrediti.
U skladu sa navedenim je i pojava termina brend, odnosno brendiranje i brending.
1. POJAM BRENDA
Šta je brend?
Riječ brend (brand) potiče od engleske riječi i znači žig. Cilj brenda je da proizvod ili uslugu učini različitim od drugih proizvoda.
Prvi put ovu riječ koriste kauboji na divljem zapadu u žigosanju krava, da bi ih razlikovali od drugih. Svaka krava je imala određeni žig koji je bio osnova prepoznavanja.
Iz brenda je izvedeno brendiranje. Ono se zasniva na principu singulariteta, odnosno, cilj je da se u svijesti potencijalnih potrošača kreira percepcija određenog proizvoda sa pozitivnim imidžom.
Izgradnja brenda je danas jedna od osnovnih funkcija marketinga i to najvažnija. Mnogi smatraju da danas ne postoji funkcija prodaje, već samo kupovina. Zato se navode veliki supermarketi u kojima više ne postoje prodavci koji prodaju robu. Kupci su ti koji se susreću s proizvodima (brendovima) i odluka o kupovini je na kupcu.
Pokazuje se da se odluka o kupovini ne donosi na mjestu i u vrijeme kupovine, već mnogo ranije, čak i prije nego što čovjek raspolaže novcem, odnosno onog trenutka kada se formirala svijest o proizvodu.
Brending je zapravo instrument za prodaju proizvoda ili usluge. To je najefikasniji način prodaje.
2. - POZICIONIRANJE BRENDA
Pozicija brenda zavisi od toga koliko je brend utemeljen u svijesti potencijalnih potrošača u odnosu na ostale brendove.
Uspjeh plasmana proizvoda ne zavisi od toga šta zaposleni misle o proizvodu, već šta o njemu misle potencijalni potrošači.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta