Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Agenda 21". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Održivi razvoj
Pojam održivog razvoja dovodi se, najčešće, u vezu sa zaštitom životne sredine, planiranjem društvenog razvoja, ekološkim, ekonomskim i političkim pitanjima. Koncept održivog razvoja predstavlja novu razvojnu  strategiju i filozofiju društvenog razvoja.
Održivi razvoj spaja ujedno brigu za živi svijet na planeti Zemlji, kao i očuvanje kapaciteta prirodnih sistema (prirodnih resursa) sa društvenim i ekološkim izazovima savremenog društva. Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, a istovremeno ne ugrožava mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe
Održivi razvoj uključuje  istovremeno ostvarivanje  četri cilja:
 - društveni razvoj u kojemu su prepoznate  potrebe za svakoga
 - učinkovita zaštita okoliša
 - umjereno (razumno) korištenje  prirodnih  resursa
 - održanje visoke i stabilne razine gospodarskog rasta i zaposlenosti.      
 Razumijevanje održivog razvoja danas postupno se proširuje međupovezivanjem područja ekonomije, ekologije i sociologije. Govori se o “magičnom trokutu “ održivog razvoja: socijalna pravednost, ekonomska sigurnost i ekoloska ravnoteza.
Aktuelnostima pojma održivog razvoja naročito doprinose izazovi koji proizilaze sa ugroženošću životne sredine. Neki od tih izazova su: globalno zagrijavanje, smanjivanje ozonskog omotača, „efekat staklene bašte“, nestanak šuma, pretvaranje plodnog zemljišta u pustinje, pojava kiselih kiša, izumiranje životinjskih i biljnih vrsta.
Ukratko,  održivi razvoj predstavlja generalno usmjerenje,odnosno težnju da se stvori bolji svijet, balansirajući socijalne, ekonomske i faktore zaštite životne sredine.
Prije nešto više od deset godina, Svjetska komisija za životnu sredinu i razvoj (World Commision on Environment and Development), poznata i kao "Bruntlendova komisija" (Brundtland Commision) objavila je izvještaj pod nazivom „Naša zajednička budućnost” (Our Common Future) kojim se ukazuje na opasnost po ljude i našu planetu, prouzrokovane politikom ekonomskog rasta bez uzimanja u obzir mogućnosti regeneracije planete Zemlje.
Ova komisija, kojom je predsjedavao Kanadjanin Jim McNeill, definisala je održivi razvoj kao razvoj kojim se ispunjavaju potrebe sadašnjosti, bez uskraćivanja mogućnosti budućim generacijma da zadovolje svoje potrebe.
Ekonomska sigurnost uključuje: povećanje  proizvodnje  korisnih dobara i usluga, smanjenje siromaštva u svijetu i zadovoljenje temeljnih potreba ljudi, osiguranje pravedne raspodjele dobara te  stalno unapređivanje jednakosti u svim segmentima privređivanja i osiguranje dovoljnog broja radnih mjesta.
Socijalna pravednost uključuje: osiguravanje i poticanje kulturološke raznolikosti, održavanje i podržavanje institucija društvenih  sustava, podržavanje socijalne pravičnosti i spolne jednakosti, omogućavanje  sudjelovanja u odlučivanju svih   segmenata  društva, osiguravanje mogućnosti pravične naobrazbe za sve, stvaranje jednakih prilika za razvoj posebno u okviru problematike Sjever – Jug.
Ekološka ravnoteža podrazumijeva: osiguravanje i održavanje genetske raznolikosti,  podržavanje biološke proizvodnje, stvaranje otpornosti prema negativnim utjecajima na okoliš te poticanje i omogućavanje oporavljivosti u slučaju  nastajanja  negativnih utjecaja, osiguravanje čistog okoliša i stabilne klime.
Agenda 21 - program za 21. stoljeće
“Agenda 21 je historijski dokument koji pojašnjava kako razvoj učiniti ekološki, ekonomski i društveno održivim. Da bi se u tome uspjelo, potrebno je uključiti sve čimbenike društva.  Zaštita okoliša treba biti sastavni dio razvojnog  procesa. Agenda 21 nudi konkretne mogućnosti za suzbijanje degradacije  okoliša,  očuvanje biološke raznolikosti, održivo korištenje prirodnih  resursa, održivo upravljanje okolišem.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta