Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Beograd". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
ОДСЕК ЗА ГЕОГРАФИЈУ
СЕМИНАРСКИ РАД
Б е о г р а д
Професор: Студенти:
Радица Савић 1289
САДРЖАЈ:
Увод 3
Туристичко-географски положај 4
Природно-туристичке вредности 6
Културно-историјске вредности 7
Манифестације 7
Црквено градитељство 9
Споменици културе 11
Материјална база туризма 15
Саобраћајнице и саобраћајна средства 15
Смештајни и угоститељски објекти 16
Туристички промет 17
Закључак 18
Литература 19
Увод
Смештен на ушћу Саве у Дунав, Београд је један од најстаријих градова у Европи и, поред Атине, највећа урбана целина на Балкану. Најстарији археолошки налази са његовог подручја сежу у пети миленијум пре нове ере. Припадници келтског племена су основали Сингидунум у 3. веку пре нове ере, док прво помињање Београда датира из 878. године. Током своје дуге и бурне историје, Београд је освајало 40 армија, а 38 пута је подизан из пепела.
Београд је главни град Србије, са око 1,6 милиона становника. Има прворазредни саобраћајни значај, као значајно друмско и железничко чвориште, а такође и међународно речно и ваздушно пристаниште и телекомуникацијски центар. Простире се на 3,6 % територије Србије, а њему живи 15,8% становништва Србије и ради 31,2% свих запослених у Србији.
У Београду су развијени значајни привредни и пољопривредни капацитети, посебно металска, металопрерађивачка и електронска индустрија, затим трговина и банкарство. На ширем подручју Београда, Смедерева и Панчева, на обалама Дунава, лоцирана је на 2000 квадратних метара слободна трговинска зона. У Београду се ствара 30% друштвеног производа Србије.
Београд је престоница српске културе, образовања и науке. У њему је највећа концентрација институција из области науке и уметности од националног значаја. Ту је Српска академија наука и уметности, основана 1886. као Српска краљевска академија; Народна библиотека Србије, основана 1832; Народни музеј, основан 1841. и Народно позориште, основано 1869. Град је такође и седиште Београдског универзитета, основаног 1808. као Велика школа, и Универзитета уметности.
Београд има статус посебне територијалне јединице у Србији, која има своју аутономну градску управу. Његова територија је подељена на 17 општина, које имају своје локалне органе власти.
ТУРИСТИЧКО - Географски положај
Београд се налази у југоисточној Европи, на Балканском полуострву. Лежи на ушћу Саве у Дунав, на коси између алувијалних равни. Реке га опасују са три стране и зато је, од искона, чувар речних пролаза. Због таквог положаја, са правом је називан "капијом" Балкана и "вратима" средње Европе. Теменом те косе, од Калемегдана, Кнез Михаиловом улицом, преко Теразија до Славије, води главна градска артерија.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta