Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Geografski informacijski sustav". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Zavod za telekomounikacije
SEMINARSKI RAD
GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
Zagreb, rujan 2006.
Sadržaj: Uvod……………………….………………………………………………….3 1) Izrada karte………………………………………….…..……………….6 1.1 Tko sve sudjeluje u izradi karte?…………………………………..6 1.2 Kako Autodesk MapGuide funkcionira…...……………………….7 1.3 Izvješća……………………………………………….…………….11 2) Autodesk MapGuide aplikacije…………………………..……………13 2.1 Razvoj Autodesk MapGuide aplikacija……………….………….13 2.2 Sveobuhvatna strategija razvoja aplikacije…………..…………13 3) Prikaz karte za ActieX Control i Plug-In……………………..……….17 3.1 Povezivanje s kartom……………………………………………...17 3.2 Ugradnja karte……………………………………………………...17 4) Kreiranje izvještajnih kodova za ASP………………………………..19 4.1 Sažetak ASP objekta, komponenti i događaja………………….19 4.2 Predstavljanje sadržaja dokumenata s ASP-om……………….20 5) Zaključak……………………………………………………………...…26 6) Literatura.………………………………………………………………27
2
Uvod
Definicija GIS-a
Geografski informacijski sustav (GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima. U najstrožem smislu to je računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uređivanje, analiziranje i prikazivanje geografskih informacija. U općenitijem smislu GIS je oruđe "pametne karte" koje dopušta korisnicima stvaranje interaktivnih upitnika (istraživanja koja stvara korisnik), analiziranje prostornih informacija i uređivanje podataka.
Što je Autodesk MapGuide?
3
4
Autodesk MapGuide Server • Microsoft Windows Installer (MSI) mora biti instaliran na računalu. MSI je inače u paketu sa Microsoft Windows 2000. Ako ga nemamo Autodesk MapGuide Server instalacijski program će ga za nas instalirati. Potom trebamo ponovno pokrenuti računalo i ručno ponovno pokrenuti instalaciju Autodesk MapGuide Servera. • Ako imamo Autodesk MapGuide za VISION® Server instaliranu, moramo je deinstalirati prije instaliranja Autodesk MapGuide Server Release 6.5. Autodesk MapGuide Viewers Predinstalacijski zahtjevi preglednika: • Ako koristimo Microsoft Internet Explorer, moramo ga instalirati prije instaliranja Autodesk MapGuide Viewer. • Ako instaliramo Autodesk MapGuide Viewer Java Edition, moramo biti sigurni da smo prvo deinstalirali svaku prethodnu verziju.
5
1.Izrada karte
1.1. Tko sve sudjeluje u izradi karte?
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
za traženje baza podataka i slikovnih dokumenta. Administrator servera također instalira Web server, Autodesk MapGuide Sever, te MapAgent program, kao i OLE DB provider, geokodirane podatke i, u nekim slučajevima Macromedijin Cold Fusion i /ili Active Server Pages (ASP) (mreža dinamičkih web stranica). Server administrator je dužan održavati Autodesk mapGuide Server koristeći Autodesk mapGuide Server Admin
6
Webmaster Webmaster je odgovoran za sve sadržaje web stranice, uključujući html (u formatu dokumenata na internetu) – ugrađene mape. Webmaster će raditi sa timom koji razvija aplikacije prilikom stvaranja mapa koje se ugrađuju u web stranicu da imaju proširenu funkcionalnost preglednika Autodesk MapGuide Viewera. Stvaratelj aplikacija Onaj tko razvija aplikacije. Koristi vještine programiranja da izgradi uobičajene aplikacije Autodesk MapGuide Viewera i sekvence instrukcija u programiranju i izvješća na strani servera. Stvaratelj aplikacija mora biti kadar izvesti sljedeće zadatke: Kreirati html stranice sa ugrađenim programskim jezikom – kodom kao što su JavaTM, Java script, JScript, ili VBScript da bi pristupio objektima u pregledniku Autodesk MapGuide Viewera API. Na primjer, mogli bismo kreirati html obrazac koji sadržava gumb koji uključuje ili isključuje lajer kao izdvojenu funkcionalnu komponentu, ili padajuću listu kojom se odabire obilježja mape. Stvoriti uobičajena izvješća sa ColdFusion, Active Server Pages ili drugom aplikacijom. U nekim slučajevima, stvoriti aplikaciju na strani servera sa SDF Component Toolkit. Aplikacija stvorena sa SDF Component Toolkit na strani servera može dinamički nadograditi na Autodesk MapGuide Server.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta