Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bezbednosna kultura u detektivskoj delatnosti". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Unija Fakulteta Jugoistocne Evrope
Union of Fculties of South East Europe
SEMINARSKI RAD
Bezbednosna kultura u detektivskoj delatnosti
Uvod
Uspesnost funkcionisanja bezbednosnog sistema jedne drustvene zajednice prvenstveno zavisi od medjusobne podrske i organizovanosti svih bezbednosnih cinilaca (vojska, MUP, tuzilastva, sudovi, itd.), ali veliki doprinos tome daje i gradjanska inicijativa, samosvest o neophodnosti aktivnog ucestvovanja u cilju ostvarivanja zadovoljavajuceg nivoa opste bezbednosti i omogucavanja takvih zivotnih uslova koji obezbedjuju sveopsti drustveni razvoj. Raznovrsnost, ugrozavajucih faktora bezbednosti i njihova opsta prisutnost, neminovno pretpostavljaju postojanje najrazlicitijih modaliteta u njihovom suprostavljanju, cija je realizacija osnovni zadatak, ne samo drustvenih institucija, vec i obaveza svih ostalih formalnih i neformalnih drustvenih grupa, ali i pojedinaca. Stoga je upucenost i poznavanje svih potencijalnih oblika ugrozavanja bezbednosti osnovni preduslov adekvatne drustvene reakcije u odnosu na njih, sa ciljem da se oni preduprede, u krajnjoj liniji anuliraju represivnim merama. Unapredjenje bezbednosne kulture na svim drustvenim nivoima i konstantna edukacija o znacaju postojanja sveopste bezbednosti, omogucava ne samo odvijanje svih ljudskih delatnosti, vec obezbedjuje, pospesuje i razvoj svesti pojedinca o neprocenjivom znacaju bezbednosti za coveka i drustvo uopste.
Detektiv kao pojam, a samim tim i detektivska delatnost javljaju se nastankom i razvojem policije i bili su to tada i kasnije iskljucivo policijski detektivi koji su obavljali odredjene operativne poslove iz delokruga rada policije. Razvojem drustvenih odnosa, s jedne i ekspanzijom kriminaliteta i drugih asocijalnih pojava, s druge strane, razvijala se i strucno osposobljavala policija koja je uspostavljala saradnju sa drugim subjektima i sa gradjanima, kako bi se uspesnije suprostavila kriminalnim i drugim drustveno-stetnim pojavama. Danas se moze govoriti o saradnji policije sa gradjanima u lokalnoj zajednici kao jednoj novoj filozofiji koja ce, kada u potpunosti zazivi, doprineti efikasnijem preventivnom i represivnom delovanju policije. Medjutim, gradjani, a ponekad i neka pravna lica, imaju pojedine potrebe koje u jednom smislu predstavljaju suvisno opterecenje policiji i uticu na manju efikasnost njene operativne delatnosti, a u drugom smislu dolazi se do saznanja da te poslove mogu obavljati i neka druga lica, bilo samostalno ili udruzena u vidu kancelarija ili agencija, ukoliko ispunjavaju zakonom predvidjene uslove. Ta druga lica koja mogu obavljati takve poslove koji su navedeni u zakonu su ustvari detektivi, ali van policije, tj. privatni detektivi, koji se u svom radu moraju pridrazavati zakonskih i podzakonskih odredbi i kodeksa detektivske etike. Znaci, kada se govori o detektivu, za razliku od predhodnog perioda kada se taj pojam iskljucivo odnosio na policijskog detektiva, u novije vreme pojavljuje se i privatni detektiv koji, po osnovu zakljucenja pismenog ugovaora sa stankom, za nju obavlja odredjene detektivske poslove koji moraju biti zakonom odredjeni. Privatna detektivska delatnost spada u aktuelne detektivske poslove i veoma je primamljiva za odredjenu kategoriju lica, ali se moraju uzeti u obzir dosta strogi uslovi koje mora da ispunjava lice koje zeli da se bavi vrsenjem detekivskih poslova, sto ukazuje na tezinu i ozbiljnost poslova detektiva, bez obzira da li se ti poslovi obavljaju samostalno ili u vidu detektivske kancelarije ili agencije. Pri tome treba imati u vidu cinjenicu da detektivska delatnost podleze nadzoru i kontroli nadleznog organa Ministarstva unutrasnjih poslova. Delatnost detektiva, odnosno ptivatnog detektiva implementira se u sistem bezbednosti, odnosno u sklopu privatne bezbednosti i razlikuje se od policijske delatnosti po sadrzaju poslova, nadleznostima i ovlascenjima i po nacinu elovanja, ali ipak u odredjenom vidu doprinosi jacanju bezbednosti i efikasnijoj zastiti gradjana i drugih vrednosti u drustvu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta