Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elektronsko bankarstvo". Rad ima 30 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ
1. Uvod 3
2. Razvoj elektronskog bankarstva 3
3. Pojam elektronskog novca 5
4. Elektronske mreže interbankarskih plaćanja 5
4.1 Pristup 5
4.1.1 Prva sfera plaćanja 6
4.1.2 Druga sfera plaćanja 6
4.1.3 Treća sfera plaćanja 6
5. Netting sistemi 6
6. Rtgs sistemi 7
6.1 Fedwire 7
6.2 SIC (Swiss Interbank Clearing System) 7
6.3 RIX sistem 8
6.4 Target 8
6.5 Swift 8
7. Online bankarstvo IT u trgovinskoj i finansijskoj sferi 9
7.1 Tranzicija na mrežnu informacionu tehnologiju 9
7.2 Elektronska trgovina 9
7.3 Elektronske banke 10
8. Bankomati, platne kartice i EFT – POS sistemi 10
8.1 Bankomat 10
8.2 Platne kartice 10
8.3 Vrste kartica 11
9. Instrumenti i transakcioni mehanizmi 11
10. Moguće ekonomske posljedice e - novca i e - bankarstva 12
11. Praktični primjer primjene elektronskog bankarstva 13
11.1 Uvod 13
11.2 Ciljevi i opseg projekta 13
11.2.1 Cilj 13
11.2.2 Koristi od implementacije projekta 13
11.2.3 Rezultati projekta 13
11.2.3.2 SMS bankarstvo sa slijedećim mogućnostima: 14
11.3 Korisnička i tehnička dokumentacija 14
11.3.1 Pretpostavke i ograničenja 14
11.4 Analiza ponuda i izbor dobavljača 15
11.4.1 Funkcionalnost 15
11.4.1.1. Softimage 15
11.4.1.2 Banksistem 15
11.4.1.3 Cijena 16
11.4.1.4 Softimage 16
11.4.1.5 Banksistem 16
11.4.1.6 Sigurnost 16
11.5 Vrijeme implementacije 17
11.5.1 Softimage 17
11.5.2 Banksistem 17
11.5.2.1 Administracija i održavanje 17
11.5.2.2 Fleksibilnost i nadogradljivost 17
11.5.2.3 Zaključak 17
11.6 Zahtjevi za resursima 18
11.6.1 Budžet i troškovi 18
11.6.2 Ostali resursi 18
11.6.3 Plan upravljanja rizikom 19
11.6.4 Završetak projekta i mjerenje ostvarenih ciljeva 20
11.6.5 Procedura testiranja (Ocjenjivač) 21
11.6.6 Procedura testiranja (Izvođač): 22
11.6.7 Korisnički interface – Lista za provjeru 22
11.6.8 Opšta lista (Pojava i osobine) 22
11.6.9 Izvršavanje aplikacije 23
11.6.10 Dijalozi, komande i opcije 23
11.6.11 On-line Help 23
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta