Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biološko oružje". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka zdravstveno- sanitarna škola strukovnih studija
„VISAN“
Predmet:
Epidemiologija
Tema:
BIOLOSKO ORUZJE
Beograd, novembar 2010
SADRZAJ
UVOD……………………………………………………………
BIOLOSKI RAT……………………………………………….
ODBRANA OD BIOLOSKOG NAPADA……………………
POCECI KORISCENJA BIOLOSKOG ORUZJA…………
BIOLOSKO ORUZJE U XX VEKU…………………………
NABAVKA,DISEMINACIJA I KORISCENJE BIOLOSKOG ORUZJA
ZASTITNE MERE PROTIV BIOLOSKOG ORUZJA…….
JAVNOZDRAVSTVENA PREVENTIVA BIOTERORIZMA
PREDNOSTI KORISCENJA BIOLOSKOG ORUZJA…….
IZVORI KONTAMINACIJA I METODE SIRENJA AGENSA
ZAKLJUCAK…………………………………………………. .
LITERATURA…………………………………………………
UVOD
Biološko oružje podrazumeva organizme ili toksine koji se mogu koristiti za ubijanje,
onesposobljavanje i sprecavanje protivnika, a osim što se može proizvesti nalazimo ga i u
prirodnom okruzenju. Odlikuje se visokim stepenom toksicnosti, slabo se uočava i relativno lako
distribuira. Ta vrsta oružja uzrokuje masovne žrtve, veliki broj povredjenih i izloženih osoba
kojima treba medicinska pomoc, a zagađenje okoline do kojeg može doći predstavlja stalnu opasnost.
Od klasičnog oružja razlikuje ga i to što ga je lakše sakriti, a i cena mu je znatno niža, pa je
delomično i to razlog što su ga neke zemlje usavršile i usladištile u velikim količinama za
vojnu upotrebu.
Nedostatci biološkog oružja su da ga je relativno teže nabaviti, a podjednako
može ugroziti napadače i napadnute. Rec je o nedovoljno istraženom oružju, a novijim
metodama, tipizacijom DNK (dezoksiribonukleinske kiseline), danas se lako može
ući u trag proizvođačima takvog oružja.
BIOLOSKI RAT
Biološki rat podrazumeva upotrebu bioloških sredstava radi uništavanja ili onesposobljavanja
ljudi. Za postizanje toga cilja namerno se izazivaju epidemije zaraznih bolesti kao što su:
antraks, kuga, kolera, tularemija, rikecioze, neke viroze, itd. Namerno
izazivanje epidemija može se izvesti unošenjem uzročnika zaraznih bolesti
aerosolom u organe za disanje ili zagađenom vodom, hranom, predmetima,
insektima i zaraženim životinjama. Zarazivanje životinja ima za svrhu izazivanje oskudice u
namirnicama životinjskog porekla, a slične aktivnosti mogu se primeniti i na biljne vrste.
Zbog svega navedenog , u sredstva za vođenje biološkog rata pored patogenih
mikroorganizama, spada i više drugih biljnih i životinjskih stetnih agenasa, pa je zbog toga ranije
korišcen naziv bakteriološki rat zamenjen nazivom biološki rat. Sredstva koja se koriste za
distribuciju bioloških borbenih sredstava su: mikrobni aerosoli, zaraženi insekti-vektori
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta