Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Evaulacija rada vaspitača ". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УВОД
Евалуација, без обзира ко је врши и са каквим циљем, треба да узима у обзир и самооцењивање васпитача, ослањајући се на њега и помажући му да буде објективније и успешније. Самооцењивање може да помогне васпитачима у постизању бољих резултата у васпитно-образовном раду, што је и услов да буду задовољнији својим послом. Ово је могуће ако им се омогући да се потврде у стручном смислу на један активан начин, што се битно разликује од ситуације у којој се они појављују само као објекат евалуације, која их наводи на заузимање одбрамбеног става и квари комуникацију са евалуатором. Као коначан резултат се тада не јавља већа мотивација васпитача да свој посао успешније обавља него до тада, што би дало смисао евалуацији. Осим тога, евалуација, у којој се васпитач јавља као субјект, има и друге предности.
Евалуација, без обзира ко је врши и са каквим циљем, треба да узима у обзир и самооцењивање васпитача, ослањајући се на њега и помажући му да буде објективније и успешније. Самооцењивање може да помогне васпитачима у постизању бољих резултата у васпитно-образовном раду, што је и услов да буду задовољнији својим послом. Ово је могуће ако им се омогући да се потврде у стручном смислу на један активан начин, што се битно разликује од ситуације у којој се они појављују само као објекат евалуације, која их наводи на заузимање одбрамбеног става и квари комуникацију са евалуатором.
Евалуација рада васпитача
Карактеристика сваког људског рада, као друштвене делатности, је и да буде праћен и оцењиван, што је услов његовог сталног усавршавања. Тако је и посао васпитача стално праћен и на известан начин вреднован, пре свега од њих самих, њихових колега, осталог особља у установи, посебно директора, затим надзорника Министарства просвете, а такође и родитеља, па и деце коју васпитава и образује.
Вредновање, свакако, може да буде сасвим субјективно, заснивати се на утисцима и вршено несистематски, али може бити и до одређене мере објективизирано, представљати евалуацију рада васпитача. У томе могу нарочито помоћи "задаци васпитача", формулисани у Моделу Б Општих основа предшколског програма, на основу којих он може тачно да утврди шта се од њега очекује на радном месту и у којем правцу треба да усмери своје професионалне напоре, што је и услов да буде задовољан својим послом у оној мери у којој је свестан да га ваљано обавља.
Смисао ове евалуације је да се утврди шта васпитач остварује успешно и шта би, евентуално, могао да обавља још успешније (а, у вези са тим - који облици и садржаји стручног усавршавања би могли да му се препоруче), који су његови стручни квалитети и какве би, евентуално, промене требало да изврши у својој пракси. Из тога треба да проистекне одређивање најактуелнијих тема за стручне активе, предмета за проучавање стручних сарадника и акција које треба да предузме директор предшколске установе. По правилу васпитачи желе да имају увид у успешност посла који обављају, што је, поред њиховог, и у интересу деце коју васпитавају и образују.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta