Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza javnih politika u izbornom programu HDZ BiH na općim izborima 2010. godine". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
ODSJEK ZA POLITOLOGIJU
SARAJEVO
ANALIZA JAVNIH POLITIKA U IZBORNOM PROGRAMU HDZ BiH NA OPĆIM IZBORIMA 2010. GODINE
SEMINARSKI RAD IZ POLITIČKE FILOZOFIJE
Bilalagić Amina
Smajić Erna
Sarajevo, decembar 2010.
SADRŽAJ
1. UVOD ……………………………………………………………………… 2
2. HDZ BiH …………………………………………………………………... 3
2.1. OPĆENITO O HDZ BiH ……………………………………………. 3
2.2. ULOGA HDZ BiH NA POLITIČKOJ SCENI BiH ………………… 4
2.3. DOSADAŠNJI REZULTATI I ZASLUGE HDZ BiH NA
POLITIČKOJ SCENI BiH ………………………………………….. 5
3. ANALIZA JAVNIH POLITIKA U IZBORNOM PROGRAMU HDZ BiH
NA OPĆIM IZBORIMA 2010. GODINE ………………………………… 6
3.1. PRAVNI SISTEM …………………………………………………… 7
3.2. EKONOMIJA ……………………………………………………….. 8
3.3. SOCIJALNA ODGOVORNOST ……………………………………. 9
3.4. USTAVNO UREĐENJE BOSNE I HERCEGOVINE ……………… 10
4. ZAKLJUČAK ……………………………………………………………... 12
LITERATURA ………………………………………………………………. 13
1. UVOD
Ovogodišnji Opći izbori 2010. ocjenjeni su kao historijski iz mnogo razloga, ne samo od strane domaćih analitičara, već i od strane Međunarodne zajednice. To ne treba čuditi s obzirom da je od zadnjih općih izbora prošlo četiri godine, a postojeća vlast nije se znala nositi sa gorućim problemima u Bosni i Hercegovini. Kao posljedica toga, Bosna i Hercegovina uveliko kasni i u procesu integracija sa Europskom Unijom, a politička, ekonomska, socijalna, društvena i svaka druga sfera života nije na zavidnom nivou.
„Vladajuća petorka“, kako su mediji obično zvali pet vladajućih političkih partija koje su na Općim izborima 2006. godina osvojili najviše glasova, sačinjena od SDA (Stranke Demokratske Akcije), SZBiH (Stranke za Bosnu i Hercegovinu), HDZa BiH (Hrvatske Demokratske Zajednice), HDZa 1990 i SNSDa (Saveza Nezavisnih Socijaldemokrata), kako po (ne)zadovoljstvu naroda, tako i po statističkim podacima, o kojima ćemo se posebno pozabaviti u nastavku, nisu učinili dovoljno za prevazilaženje istih onih problema sa kojima su se suočavali još i prije četiri godine, te imale „program“ kako ih riješiti.
Upravo zbog te toga, kao izazov postavlja se analiza javnih politika na ovogodišnjim općim izborima neke od pomenutih, dosadašnjih, vladajućih političkih partija, nastojeći utvrditi kako i na koji način nastoje ponovno izaći pred birače, koja rješenja nude, te eventualno, kako opravdavaju svoje loše rezultate. Mi smo odabrali upravo jednu od njih, tačnije HDZ BiH, kako iz razloga što je ova partija do sada bila vladajuća, tako i zbog povečanih zahtjeva koji dolaze od strane ove partije, a tiču se prvenstveno formiranja trećeg (hrvatskog) entiteta.
Dakle, kroz naš rad prvo ćemo se upoznati općenito sa HDZom BiH, nastankom ove političke partije, njenim Statutom, doktrinama i ciljevima, dosadašnjim ulogama, utjecajima i uspjesima na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, te naposlijetku, detaljno analizirati Izborni program HDZ BiH za period 2010.-2014. i javne politike koje ova partija u svom programu nudi za navedeni period.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta