Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "ADOdb biblioteka - konekcija ka MySQL-u i Access-u". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.DIPLOMSKI RAD
ADOdb biblioteka - konekcija ka MySQL-u i Access-u
1. Uvod
2. ADOdb biblioteka
2.1. Instalacija ADOdb
3. Konekcija ka bazama
3.1. Data Source Name (DSN) podrška
3.2. Konekcija ka MySQL
3.3. Konekcija ka Access
3.4. Konekcija ka PostgreSQL
3.5. Konekcija ka Interbase/Firebird
4. Selektovanje iz baze podataka
5. Insertovanje i ažuriranje podataka
6. Literatura 1. Uvod
Svjedoci smo da se u današnjem svijetu Informacionih Tehnologija sve više javlja potreba za dinamičnim web aplikacijama koje kao potpuno funkcionalno rješenje za cilj imaju ažurnost i samim tim redukuju vrijeme i troškove potrebne za održavanje web aplikacija. Tehnologije koje omogućavaju implementaciju dinamičkih web aplikacija ima više, a medju njima su PHP (PHP Hypertext Preprocessor), ASP (Active Server Pages), JSP, Cold Fusion, Perl. Odlika ovih tehnologija je da spadaju u server-side scripting jezike koji se za razliku od klijentskih, kao npr. Java, izvršavaju na serveru, što je od velikog značaja kada je u pitanju brzina izvršavanja aplikacije. Naravno, da bi implementacija bilo kojeg od ovih server-side jezika bila moguća potrebna je »podloga« odnosno web server na kom će se kod izvršavati, kao i server za obradu baza podataka.
Medju najpopularnijim web serverima spadaju za Unix platformu – Apache koji je potpuno besplatan za upotrebu i IIS (Internet Information Server) za Windows platformu koji je ujedno i proizvod Microsoft-a. S druge strane najaktuelniji server za obradu i upravljanje relacionim bazama podataka je trenutno MySQL. Ono što ga čini konkurentnijim od ostalih jeste brzina i stabilnost. MySQL pruža širok spektar mogućnosti u oblasti baza podataka, a to su transakcije, zaključavanje na nivou pojedinačnih redova, spoljni ključevi, podupiti, tekstualno pretraživanje ... MySQL je takodje besplatan, naravno pod uslovima opšte javne licence (General Public License, GPL). O njegovoj popularnosti dovoljno govori podatak da ga koriste i veoma zahtijevni klijenti kao sto su Yahoo! Finance, Slashdot, U.S. Census Bureau.
Kao najidealniju kombinaciju uzeli smo Apache-ov web server, PHP i MySQL, kombinacija za koju su se milioni širom svijeta opredjelili i koja provjereno daje besprekorne rezultate.
Budući da je projektovan za upotrebu na webu, PHP sadrži veliki broj funkcija koje omogućavaju obavljanje mnogih poslova koji su potrebni u web aplikacijama. Poznat kao veoma fleksibilan jezik PHP samim tim podržava rad sa mnoštvom različitih baza podataka, kao i rad sa raznim bibliotekama koje pospješuju brzinu i funkcionalnost kada je u pitanju PHP aplikacija. Medjutim, fleksibilnost u PHP-u s jedne strane moze biti veoma korisna dok s druge ponekad i veoma opasna.
Naime, jedna od čestih i uobičajenih grešaka svakog početnika u dizajniranju aplikacija je neracionalno planiranje, gledano sa aspekta unapredjivanja i usavršavanja informacionih tehnologija. Postoji velika vjerovatnoća da jednoga dana baze podataka koje koristimo danas, postanu nevalidne i samim tim ne pristupačne. To bi zapravo značilo da bi dosta vremena trebali da izdvojimo za izmjenu, odnosno modifikaciju samog kÔda naše aplikacije, konkretno u izmjeni funkcija kao i sintaksi upita.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta