Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza čeljusti glavonožaca iz želudaca dobrih dupina". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu
Zagreb, travanj 2004.
2
Sažetak Iz želudaca 10 dobrih dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskoga mora utvrđena je vrstena pripadnost pronađenih čeljusti glavonožaca. Ukupno je analizirano 106 čeljusti koje pripadaju najmanje 69 jedinkama glavonožaca. Utvrđene su vrste obična lignja (Loligo officinalis) i mrki muzgavac (Eledone moschata) u sedam dobrih dupina, mali lignjun (Illex coindetii) u tri i obična sipa (Sepia officinalis) dva dobra dupina. Sve četiri vrste glavonožaca bile su prisutne samo u želucu jedne odrasle ženke dobrog dupina. Najveći broj čeljusti pripada mrkom muzgavcu (43,39%). Masa glavonožaca procijenjana je od 20 grama (mrki muzgavac) do 1000 grama (obična sipa), a ukupna masa glavonožaca u jednom sadržaju želuca u rasponu od 179 grama do 3030 grama. U juvenilnog mužjaka utvrđen je najveći broj čeljusti glavonožaca (N=32). U sadržaju želuca dobrih dupina najčešće se pojavljuje po jedna ili dvije vrste glavonožaca. Ključne riječi: dobri dupin, Tursiops truncatus, glavonošci, Cephalopoda, Jadransko more, prehrana
3
4
Materijali i metode Iz razudbenih protokola znanstvenoistraživačkog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske "Zdravstvene i ostale biološke osobitosti sisavaca Jadranskoga mora" određeni su oni dobri dupini (Tursiops truncatus) koji su u razdoblju od 1990. do veljače 2004. godine pronađeni mrtvi u hrvatskom dijelu Jadranskoga mora, a u čijim su želucima tijekom razudbe pronađene čeljusti glavonožaca. Ovi dobri dupini razvrstani su prem duljini tijela u odrasle i mlade (TOLLEY i sur., 1995.). Ujedno, iz zbirke Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izdvojene su čeljusti glavonožaca iz želudaca dobrih dupina pohranjene u 4%-tnom formalinu. Vrstena pripadnost čeljusti glavonožaca iz želudaca dobrih dupina određena je prema FRANETOVIĆ (2002.) i uz pomoć zavodske zbirke glavonožaca. Čeljusti glavonošca određene su kao gornje ili donje te su izmjerene duljina kape i duljina kreste. Veličina glavonošca procjenjena je na osnovi mjera gornje ili donje čeljusti prema FRANETOVIĆ (2002.). Broj jedinki glavonožaca u želucu dobrog dupina procjenjen je kao najveći broj ili gornje ili donje čeljusti. Veličine čeljusti mjerene su pomičnom mjerkom s točnošću od 0,1mm. Svi rezultati obrađeni su Microsoft Excel for Windows 97.
Rezultati Iz razudbenih protokola znanstvenoistraživačkog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske "Zdravstvene i ostale biološke osobitosti sisavaca Jadranskoga mora" proizlazi da je pregledan sadržaj želuca 59 dobra dupina (Tursiops truncatus). U želucu 43 jedinke bio je prisutan sadržaj, dok je u preostalih 16 životinja želudac bio prazan. U sadržaju želuca 37 jedinki nađeni su ostaci ribe, glavonožaca i rakova, u četri jedinke mlijeko te u dvije jedinke mekonij. Od tih 37 jedinki, 16 (43,24%) jedinki imalo je ostatke riba, glavonožaca i rakova, četiri (10,81%) jedinke imale su ostatke samo glavonožaca, a samo ostatke riba imalo je 15 jedinki (40,54%). Najmlađa jedinka u koje su zabilježeni ostaci glavonožaca u želucu je ženka mase 62 kilograma, duljine 165 centimetara i starosti dvije godine.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta