Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Komunikacija i mediji". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
DOBOJ
TEMA:
KOMUNIKACIJA I MEDIJI
SEMINARSKI RAD IZ SOCIOLOGIJE RADA
SMJER:DRUMSKI I GRADSKI
SADRŽAJ
Uvod....................................................................................................3
Publika i njene reakcije.....................................................................4-5
Uloga i uticaj medija:slike i društvene skupine................................6-9
Zaključak............................................................................................10
Literatura............................................................................................11
UVOD
Definicija „masovnih medija“
Nekadašnja definicija „masovnih“medija:
Metode i organizacije pomoću kojih specijalističke društvene skupine
prenose poruke širokoj,socijalno mješovitoj i raznovrsnoj publici.
Ova se definicija u određenoj mjeri koristi i danas.Ona razlikuje masovne medije od interpersonalnih medija i umreženih medija.Ova definicija služi i za opisivanje raznih sredstava komunikacije,kao i načina na koji se ta komunikacija prima:radio,televizija,film,štampa itd.Međutim pomenuta definicija sve se manje koristi.Moderne komunikacijske medije se mijenjaju i sve su manje „masovne“.
Došlo je do velike promjene u samim medijama no isto tako i u interakciji ljudi i medija.Nove tehnologije-čija je proizvodnja jeftina,a kupovna cijena niska-u velikoj su mjeri uticale na razvijanje komunikacija namjenjenih posebnim segmentima publike.
Druga mana definicije „masovnih“ medija je ta što označava:
„veličinu,homogenost,nedostatak raznovrsnosti ili individualnosti...“.Ukazuje na identičnost reagovanja ljudi na medije.
Rana sociologija medija uglavnom se bavi novinama i televizijom,a novija sociologija je proširila raspon medijskih sadržaja koji se proučavaju.Ova istraživanja su pokazala da reakcije publike na medijske poruke mogu biti izrazito individualne.Mogu izazivati zadovoljstvo ili ljutnju,promjene u ponašanju,porast razumijevanja itd.
Sociolozi danas smatraju da svako od nas medijske poruke interpretira na svoj način.Međutim,na našu interpretaciju utiču faktori kao što su:etnička pripadnost,pol i zanimanje,jesmo li poruku vidjeli kod kuće ili u nekom dr.okruženju,jesmo li bili sami ili u društvu,jesmo li se odmarali ili smo istovremeno bili zauzeti dr.aktivnostima.Zbog navedenih razloga i niza drugih teško je pronaći definiciju komunikacijskih medija.
Publika i njezine reakcije
U ovom dijelu se istražuje veza između medijskih poruka i publike.Sociolozi ove veze posmatraju kroz određene modele i to:
Hipodermički model
Ovaj model govori o tkz. „drogiranosti“ publike medijama,drogiranost se odnosi na političku,fizičku i mentalnu apatiju uzrokovanu masovnim medijama.
Herbert Marcuse ističe:
„Hipnotička moć masovnih medija čovjeku oduzima sposobnost kritičkog razmišljanja bez kojeg je nemoguće promijeniti svijet.“
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta