Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kontrast". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Uvod
Kontrast je stilska figura u kojoj se nešto poredi po suprotnosti. Njegovom primenom, suprotne pojave su jače izražene. Kontrast je sinonim za suprotnost, odnosno naglašena različitost.
Kontrast je uzajamno postavljanje dveju dovoljno različitih kvantiteta ili kvaliteta.Vrste kontrasta su veome različite. U fotografiji je važan tonalni kontrast ili kontrast boje. Pored kontrasta boja u upotrebi su i kontrasti stvari, sadržajni kontrasti, emotivni li kontrasti po značaju.
KONTRAST
Kontrast je sinonim za suprotnost, odnosno naglašena različitost. To znači da najmanje dva ili više elemenata moramo postaviti u odnos:
Uporedbom zaključujemo da su prva dva trougla jednaka, druga dva nenaglašeno raličita, dok je tek kod zadnjeg para različitost dovoljno naglašena da možemo govoriti i suprotnosti, odnosno o kontrastu.
Još nekoliko kontrastnih mogućnosti: osim po veličini, trougao je suprotan od kružnice po tome što ima uglove; ali i trougao i kružnica postaju slični kada se kao geometrijski likovi uporede sa slobodnom krivuljom. U trećoj opciji trougao se upoređuje s drugim iste veličine, ali kontrastnim po boji - jedan je beli, drugi crn.
Nadalje kontraste možemo tražiti u upoređivanju drugih maksimalnih razlika: veliko-malo, visoko-nisko, dugo-kratko, mršavo-debelo, jedno-mnogo, oštro-tupo i tako dalje.
Koloristički kontrasti čine zasebnu grupu.
Prema Ostwaldovom krugu kontrastne su boje na suprotnim stranama kruga. Sistematizaciju kontrastnih svojstava dao je Johanes Itten prema kojem razlikujemo:
kontrast boje prema boji
kontrast svetlo – tamno
kontrast toplo – hladno
komplementarni kontrast
simultani (istodobni) kontrast
kontrast kvaliteta
kontrast kvantiteta
Vrste kontrasta
Kontrast boje prema boji
Ovo je najjednostavniji koloristički kontrast - uzimaju se i upoređuju samo čiste boje. Najveća je razlika između primarnih boja - žute, crvene i plave - od kojih ni jedna ne sadrži nimalo od druge dve boje. Ovo nazivamo:
a) kontrast boje prema boji I. reda
Nešto manji je intenzitet između sekundarnih boja koji zovemo:
b) kontrast boje prema boji II. Reda
I na kraju najmanji kontrast čini:
c) kontrast boje prema boji III. Reda.
Kontrast svetlo – tamno
Najizraženiji svetlosni kontrast nose crna i bela boja, ali svetlosna suprotnost se može izraziti svim bojama, dodavanjem crne i bele. Čak i bez dodavanja crne i bele boje imaju vlastitu količinu svetla, tzv. valere, pa je tako žuta najsvetlija, sledi ju narandžasta, zatim crvena i zelena, pa plava i na kraju ljubičasta kao najtamnija. Svetlosnu vrednost boja lakše ćemo uočiti ako boje gledamo kroz trepavice, što će apsorbirati finije razlike.
Kontrast toplo – hladno
Toplina i hladnoća boja su psihološka svojstva boja koje nesveno ali dokazano osećamo; poznati su primeri različito obojanih staja za trkaće konje koji su se brže hladili i sušili od znoja u plavozeleno obojanoj štali, kao i pokusi sa ljudima koji su sobe obojane hladnim bojama doživeli doslovno hladnijim za nekoliko Celzijusovih stupnjeva.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta