Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Mobilna stanica". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Viša PTT Škola
SEMINARSKI RAD IZ MOBILNIH KOMUNIKACIJA:
MOBILNA STANICA
Beograd, Maj 2003
Sadržaj:
Mobilna stanica
Različiti tipovi MS Klase MS Karakteristike MS
Definicija Zahtevi za uvođenje karakteristika MS Osnovne MS funkcije Dopunske MS funkcije Dodatne MS funkcije
Merenja koja vrši MS
Idle mode Activ mode
Funkcije čuvanja snage
DTX DRX
SIM
Sigurnosne karakteristike SIM Zahtevi čuvanja informacije u SIM
Obavezno čuvanje
Podaci o korisniku uskladišteni u ME
Upravljanje PIN – om Blocking/unblocking
FCA
Mogućnosti FCA FCT
MOBILNA STANICA
Mobilna stanica (MS) je oprema koja se koristi za pristup mreži i to je jedina oprema koju pretplatnik vidi. Sastoji se od dva nezavisna dela: mobilne opreme (Mobile Equipment) i SIM kartice (Subscriber Identity Module). Osnovne funkcije koje vrši MS su predaja i prijem, kao i merenja snage validnog BCCH–a (Broadcast Control Channel) nosioca, snagu signala, kvalitet signala...
RAZLIČITI TIPOVI MS–a
Postoji više tipova MS–a i najčešće korišćeni su: • Vehicle – monted stanice (Stanice postavljene na vozilu); • Portable stations (Prenosne); • Hand – held stanice (Handies, mobilni telefoni). Vehicle – mounted stanice su one koje su fizički postavljene na vozilo i čija se antena nalazi na samom vozilu. Prenosne stanice mogu biti ručno prenošene, ili postavljene na vozilu i antena nije pričvršćena za opremu. Mogu podržati nivoe snage koji se zahtevaju u sistemu. Obično se sastoje od prenosne utične jedinice i adaptera koji se nalazi na vozilu. Hand-held mobilne stanice su stanice koje su rucno prenosive i antena je povezana na hand–set. Obično su džepne veličine i imamo prilike da ih često vidimo u svakodnevnom životu, a danas ih i većina stanovništva i poseduje. Stanica može biti i takva da je ME ručno prenosiva, a da je interfejsom povezana sa vozilom pa je vehicle – mounted. Ovakav oblik MS –a obezbeđuje punjenje baterije i vezu sa antenom koja se nalazi na vozilu.
KLASE MS–a
Različiti tipovi MS–a imaju i različite izlazne snage, kao i domet. Hand–held MS, generalno gledano, imaju nižu izlaznu snagu i zbog toga i kraći domet nego vehiclemounted. Izlazna snaga varira u zavisnosti od udaljenosti od BTS–a (Base Transciever Station). Što je udaljenija od izvora to će signal biti slabiji. Postoji pet klasa izlazne snage: Klasa Maksimalna izlazna snaga GSM 900 GSM 1800 1 nedefinisano 1 watt 2 8 watts 0.25 watts 3 5 watts 4 watts 4 2 watts nedefinisano 5 0.8 watts nedefinisano GSM 1900 1 watt 0.25 watts 2 watts nedefinisano nedefinisano
Podeljeni su u klase prema GSM–u i PCS specifikacijama (Public Communication System). Lokacija MS–a takođe utiče na kvalitet signala (prenešenog) tako što MS koji se nalazi na vrhu visoke zgrade ima bolji domet od one koji je bliži nivou zemlje. Takođe je kvalitet uslovljen objektima kao što su drveće, zgrade...
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta