Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Autobiografija Branislava Nušića". Rad ima 31 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.“AUTOBIOGRAFIJA“ – SLIKA DRUŠTVA I VREMENA U SRBIJI KRAJEM XIX I POČETKOM XX VEKA
SADRŽAJ:
I Uvod ....................................................................................... 3
II Nušić i Autobiografija ......................................................... 4
2.1 Objašnjenje pojmova vezanih za Autobiografiju
.......................................................................................................... 5
III Realizam u Srbiji ............................................................... 7
IV Opšte stanje u Srbiji krajem XIX i početkom XX veka
.......................................................................................................... 8
V Srbija u Nušićevo doba, - korak po korak kroz
Autobiografiju ...................................................................... 10
5.1 Od rođenja do školovanja ................................. 11
5.2 Školovanje .............................................................. 15
5.3 Od prve ljubavi do tamnice ............................... 18
5.4 Vojska ...................................................................... 21
5.5 Brak ........................................................................ 23
5.6 Nušić o smrti ....................................................... 25
VI Zaključak ............................................................................. 29
LITERATURA ........................................................................... 31
I UVOD
Rođen krajem XIX veka, tačnije 1864. godine, srpski pisac Branislav Nušić je u svom životu prošao kroz veoma teška vremena u našoj zemlji, Srbiji. Preživeo je srpsko-turski i srpsko-bugarski rat, Balkanske ratove, Prvi svetski rat, stvaranje Kraljevine Jugoslavije, a “ umalo da dočeka i Drugi svetski rat.“ Elem, Nušić je pisac epohe realizma, klasičnog realizma iz ’80.tih godina XIX veka, i socijalno angažovanog realizma iz ’30.tih godina XX veka.
Za svog života ovaj srpski spisatelj je napisao mnogo značajnih dela – romana, drama, priča, eseja...itd. Bio je izuzetan retoričar, novinar, diplomata svog vremena. Dao je veliki doprinos srpskoj fotografiji, a po nekim njegovim delima ( npr. Sumnjivo lice, Put oko sveta, Narodni poslanik...) snimljeni su filmovi koji su i kod današnje publike vrlo popularni.
Nušićeva Autobiografija ( 1924.) je delo na kom će biti baziran ovaj rad, jer ću analizirajući srpsko društvo i viđenje Srbije piščevim očima, pokušati da predstavim što jasniju sliku tog vremena u našoj zemlji. Njegova Autobiografija predstavlja izuzetan spoj literature, socioloških i kulturoloških obeležja tog perioda, kao i nekih političkih, odnosno vlastodavnih skica.
U svom delu, u mnoštvu prizora i likova, Nušić je dao društvenu komediju Srbije svog vremena. Njegova slika je analogna i istovremeno suprotna onoj koju nalazimo kod realističkih pripovedača. Srbija koju on otkriva nije seljačka nego građanska i birokratska Srbija od koje su seoski realisti zazirali. Porodica koja je kod njega u središtu svih zbivanja, iako zatvorena i odbojna prema svemu što dolazi spolja, okrenuta je ipak mnogo više sadašnjosti nego prošlosti, osetljivija za izazove praktičnog života nego za moralne zahteve tradicije.1
Nušić na komedijaški način opisuje svoje rođenje, detinjstvo, školovonje, prve ljubavi, ženidbu... , tj. sva značajna doba u životu jednog čoveka. Pisac
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta