Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Interaktivne IPTV aplikacije". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Interaktivne IPTV aplikacije
Ćosić Irena, Djurdjević Sladjana
Maj, 2008.god
Sadržaj I UVOD ....................................................................................................................................Error! Bookmark not defined. II EVOLUCIJA ITV ............................................................................................................................................................. - 3 III O ITV........................................................................................................................................................................... - 4 IV INTERAKTIVNE IPTV APLIKACIJE ................................................................................................................................. - 4 A. Elektronski programski vodič (EPG).......................................................................................................................- 4 B. Video na zahtev preko IP (VoD) .............................................................................................................................- 5 C. Pregled i pretraga Internet stranica putem IPTV......................................................................................................- 5 D. IPTV E-mail ............................................................................................................................................................- 5 E. Digitalno video snimanje (DVR) .............................................................................................................................- 6 F. Zidni baštenski portal ...............................................................................................................................................- 6 G. Instant poruke putem IPTV .....................................................................................................................................- 6 H. IPTV komerc ...........................................................................................................................................................- 6 I. IPTV društveno umrežavanje....................................................................................................................................- 7 J. Identifikacija poziva na televiziji ..............................................................................................................................- 7 K. IPTV reklamiranje ...................................................................................................................................................- 7 L. Lokalizovani video sadržaj ......................................................................................................................................- 8 M. Igranje za zahtev (GoD)..........................................................................................................................................- 8 N. Roditeljska kontrola televizijskog sadržaja .............................................................................................................- 9 O. Elektronski sistem uzbunjivanja ..............................................................................................................................- 9 P. Personalizovani kanali..............................................................................................................................................- 9 V APLIKACIJE VEZANE ZA IPTV PROGRAM ....................................................................................................................... - 9 A. Emitovanje podataka ..............................................................................................................................................- 9 B. Interaktivno učestvovanje u televizijskom programu ..............................................................................................- 9 C. Slika u slici ..............................................................................................................................................................- 9 D. Individualizovana televizija...................................................................................................................................- 10 E. Aplikacije sinhronizovane sa TV ...........................................................................................................................- 10 VI PRUŽANJE INTERAKTIVNIH TV APLIKACIJA ................................................................................................................ - 10 A. Umetnute aplikacije ...............................................................................................................................................- 10 B. Centralizovane aplikacije na mreži ........................................................................................................................- 10 C. Centralizovane aplikacije na serveru .....................................................................................................................- 11 VII DOSTUPNOST IPTV SERVISA LJUDIMA SA SPECIJALNIM POTREBAMA ........................................................................ - 11 VIII IPTV U KOMERCIJALNOJ UPOTREBI ......................................................................................................................... - 11 A. IPTV u Evropi .......................................................................................................................................................- 11 B. IPTV u Srbiji..........................................................................................................................................................- 12 IX ZAKLJUČAK ................................................................................................................................................................ - 12 LITERATURA ............................................................................................................................................................... - 13 -
-2-
Rezime- IP televizija kao tehnologija je razvijana još od 90-ih godina prošlog veka. Samim razvojem Interneta i pojačavanjem njegove važnosti, kao neizostavnog elemetna čovekove današnjice, pojačala su se i istraživanja i razvoj u ovoj oblasti. Ključne reči- DVR, dvosmerno, EPG, GoD, IPTV, interaktivna, širokopojasni pristup...
I UVOD IPTV i dan danas je jedna od glavnih tema mnogih razmatranja i istraživanja, što pokazuje veliki broj knjiga napisan na ovu temu, kao i mnogobrojni tekstovi i članci prezentirani i objavljivani na Internetu, od kojih su neki i korišćeni kao literatura pri izradi ovog seminarskog rada [1]-[3]. Tehnologije bazirane na IP omogućavaju provajderima da potrošačima pruže širok dijapazon aplikacija interaktivne televizije (ITV). ITV menja standardnu televiziju od tradicionalne, jednosmerne pasivne zabave, do dvosmerne aktivne zabave i komunikacije. Uz pomoć ITV gledaoci mogu da, uz gledanje televizije, četuju sa prijateljima, surfuju Internetom ili čitaju najnovije vesti. U okviru seminarskog rada, opisan je razvoj i evolucija IPTV (poglavlje II) kao i osnovne informacije o načinu funkcionisanja sistema IPTV (poglavlje III). U poglavlju IV su detaljno objašnjene funkcije i aplikacije koje IPTV nudi svojim korisnicima, dok su u poglavlju V i VI opisane aplikacije koje su vezane za program IPTV kao i za mogućnosti IPTV u sprezi sa dodatnim hardverom. U poglavlju VII je kratko objašnjena i mogućnost približavanja IPTV korisnicima sa specijalnim potrebama. Poslednje, poglavlje VIII, se bavi komercijalnom upotrebom IPTV u svetu, kao i mogućnostima za razvoj u Srbiji.
II EVOLUCIJA ITV ITV se prvi put pojavio kao način da se poboljša iskustvo gledalaca smanjenom pasivnošću i povećanom interaktivnošću. Iako se ideja za ITV prvi put pojavila u ranim 50-im godinama, ITV se masivno koristila u kasnim 90-im godinama. Njen razvitak je rezultat napretka, kako u TV industriji, tako i u oblastima koje nisu direkno vezane za televiziju. ITV podrazumeva konvergenciju 4 indust
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta