Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kvalitet životne sredine za vrtić Dečji gaj". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Univerzitet u Beogradu
Fakultet organizacionih nauka
Odsek za upravljanje kvalitetom
Projektni zadatak iz predmeta
Sistem kvaliteta životne sredine
za vrtić „Dečiji gaj“
Datum: 31.01.2008. Beograd
SADRŽAJ:
Opis poslovnog sistema 3 Katalog procesa 4 Izbor kritičnog procesa sa stanovišta uticaja na životnu sredinu 6 Predlog poboljšanja izabranog kritičnog procesa 7 Zaključak 8 OPIS POSLOVNOG SISTEMA
OSNOVNI PODACI Naziv kompanije: Preduzeće za pružanje usluga vrtić „Dečiji gaj”, Beograd Skraćeno ime: Dečiji gaj, Beograd Adresa: Borova 8, 11130 Cerak Telefon: 011 512-202 Matični broj: 700 94 96 Registarski broj: 601 565 1268 Šifra delatnosti: 85321 Tekući račun: 840-641667-92 PIB 100974365
Vrtić „Dečji gaj”je počeo sa radom decembra 1985.god kao deo predškolske ustanove Čukarica .Na svom početku je imao 7 vrtićkih grupa i 5 jaslenih.U njemu je bilo zaposleno 14 vaspitača i 10 medicinskih sestara.Broj dece je bio u proseku 20 po sobi,pa je zbog porasta interesovanja taj broj danas dostigao 12 grupa vrtića i 8 jaslenih grupa.Isto tako se broj zaposlenih popeo na 25 vaspitača sa i 17 medicinskih sestara. U odnosu na broj upisane dece,vrtić ima samostalnog rukovodioca i sestru na preventivi.S obzirom da se u vrtiću sprema i hrana,među zaposlenima se nalazi i 7 kuvarica koje su ujedno i servirke.
Vrtić se zalaže za što uspešnije poslovanje.Domaćini smo mnogih tribina,naučnih skupova i seminara od kojih su neki i na nivou republike.Otvoreni smo za nova iskustva i usavršavanja,a samim tim imamo i finansijsku pomoć gradskog budžeta.Imamo tendenciju širenja,upis nove dece,pa samim tim i otvaranje novih objekata.
KATALOG PROCESA
Red.
broj O z n a k e i n a z i v i p r o c e s a 1. Čuvanje dece 2. Prijem dece pri dolasku u objekat 3. Usmerene aktivnosti - po izboru vaspitača 4. Likovno 5. Muzičko 6. Jutarnja fiskultura 7. Slobodne aktovnosti – po izboru roditelja 8. Časovi engleskog jezika 9. Skola kompjutera 10. Sport 11. Ples 12. Casovi ritmicke gimnastike 13. Karate 14. Realni aikido 15. Aerobik 16. Odvodjenje dece van objekta 17. Organizovanje destinacije 18. Kulturno uzdizanje dece 19. Pozoriste 20. Bioskop 21. Madjionicar 22. Planiranje boravka 23. Biranje nekolicine destinacija kao ponuda roditeljima 24. Organizovanje roditeljskog sastanka 25. Odrzavanje roditeljskog sastanka 26. Pravljenje spiskova dece po grupaja I destinacijama 27. 1.4.4. Priprema za odlazak
Red.
broj O z n a k e i n a z i v i p r o c e s a 28. Rezervacije 29. Dogovor sa roditeljima sa davanjem odredjenih uputstava 30. Realizacija puta 31. Transport 32. Dolazak 33. Povratak 34. Smestaj 35. Organizovanje posebnih sadrzaja 36. Prijem roditelja pri dolasku po decu 37. Proces ishrane 38. Nabavka namirnica 39. Planiranje nabavke 40. Izbor dobavljaca 41. Izrada porudzbine 42. Porucivanje 43. Prijem i provera narudzbine 44. Kontrola kolicine 45. Merenje namirnica 46. Evidentiranje kolicine 48. Transport do kuhinje 49. Kontrola kvaliteta 50. Transport do magacina 51. Cuvanje namirnica
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta