Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Legure magnezijuma, nikla i titana". Rad ima 6 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


JU UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
LEGURE MAGNEZIJUMA,NIKLA I TITANA
TUZLA,2008.
LEGURE MAGNEZIJUMA
Magneziji je lak metal i takmiči se sa aluminijumom za primjene koje zahtijevaju malu gustinu metala.Međutim,magnezijm i njegove legure imaju mnoge nedostatke koji ograničavaju njegovu šire korištenje.Magneziji je teško liti zato što u rastopljenom stanju sagorijeva na vazduhu,te se moraju koristiti pokrivni topitelji u toku livenja.Legure magnezijuma imaju relativno malu čvrstoću i lošu otpornost prema puzanju,zamaranju i habanju.Magnezijum ima g-s-h kristalnu strukturu koja čini deformisanje na sobnoj temperaturi teškim,budući da su aktivna samo tri glavna sistema klizanja.
Klasifikacija legura magnezijum:
a)Deformabilne legure magnezijuma
Magnezijumske legure su vrlo laki konstrukcioni materijali,zbog čega nalaze široku primjenu u avionskoj i drugim granama industrije.Deformabilne legure se izrađuju u obliku proizvoda izrađenih deformacijom u zatvorenim kalupima, polufabrikatima koji se izrađujuistiskivanjem i u obliku limova.U zavisnosti od stepena legiranja,razlikuju se niskolegirane,srednjelegirane i visokolegirane legure.
Niskolegirane magnezijumske legure(sa dodatkom Mn 1.3-1.8%)nisu sklone obrazovanju korozionih pukotina.U poređenju sa drugim magnezijomovim legurama,one se odlikuju najvećom otprnošću na koroziju.U toplom stanju su vrlo plastične a u hladnom im je plastičnost manja.Dobro se zavaruju a ne izlažu se termičkoj obradi.
Srednjelegirane legure.Legura sa dodatkom Mn 0.15-0.5%;Al 3.0-4.0 i Zn 0.2-0.8% je vrlo plastična, a otpornost na koroziju je zadovoljavajuća.Plastičnost u intervalu temperatura obrade u toplom stanju(240-270°C)je velika au hladnom stanju-umjerena.Zavarivost legure je zadovoljavajuća.Termičkom obradom čvrstoća se ne povećava.
Primjenjuje se za izradu umjereno opterećenihproizvoda složenog oblika,koji se izrađuju kovanjem ili deformacijom u zatvorenim kalupima.
Visokolegirane legure.Legure sa dodatkom Mn 0.15-0.5%;Al 7.8-9.2%,Zn 0.2-0.8% odlikuju se velikom čvrstoćom. U napregnutom stanju imaju sklonost ka korodiranju,zbog čega debljina zidova elemenata izrađenih od ove legure ne smije da bude manja od 7mm.Zavarivost, primjenom gasnog zavarivanja i zavarivanja u zaštitnj zoni argona je zadovoljavajuća.Visokolegirana leggura sa 4-5.5%Zn i 0.3-0.9%Zr je veoma čvrsta legura sa zadovoljavajućom otpornošću na koroziju i dobrom plastičnosti u toplom stanju.Čvrstoća legure se povećava vještačkim starenjem.
b)Magnezijeve legure za livenje
Legirajući elementi kod ovih legura su Al,Mn i Zn.
Magnezijumske legure za livenje su pogodne za obradu rezanjem.Nedostatak ovih legura je mala otpornost na koroziju u vlažnoj atmosferi, u riječnoj i morskoj vodi.Zbog toga ove legure kao i deformabilne magnezijumove legure treba štititi oksidnim slojem i premazima obojenih lakova.Odlivci od magnezijevih legura mogu da se dobiju metodama livenja u pješčanim kalupima,metalnim kkalupima i pod pritiskom.Pri topljenju magnezijevih legura uvode se supstance koje ih štite od oksidacije.Temperatura livenja je 750-800°C.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta