Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Amsterdam". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET U BEOGRADU
GEOGRAFSKI FAKULTET
STANOJEVIĆ ALEKSANDRA 41/2005
AMSTERDAM
(SEMINARSKI RAD)
BEOGRAD, 19.02.2008.
Sadržaj:
I Geografski položaj............................................................................................... 3
II Osnovna prirodna obeležja................................................................................... 4
III Istorijski razvoj..................................................................................................... 5
IV Funkcije grada...................................................................................................... 6
V Pravci daljeg razvoja urbane regije....................................................................... 9
VI Literatura...............................................................................................................10
I Geografski položaj
Kraljevina Holandija, država u zapadnoj Evropi, pored jugoistočne obale Severnog mora, ima površinu od 41 528 km2. Zapadna Evropa spada u najgušće naseljene regije Starog kontinenta, a sama Holandija, sa 391 st/km2, ubraja se u nekoliko najgušće naseljenih država sveta. Ipak, među pojedinim delovima države postoje velike razlike. Najveća koncentracija stanovništva je na području tkz. Ranstad Holanda, polukružnog niza velikih gradova, gde na 20% površine živi 44% stanovnika. Upravo u toj oblasti, pored Roterdama, Haga i Utrehta, na 52° 22' N i 4° 53' E, razvio se Amsterdam, glavni grad i važno kulturno središte Holandije. Leži u južnom delu Zojderskog mora i sa populacijom od 737 000 stanovnika ujedno predstavlja i najveći grad Holandije. Kanalima je povezan sa Severnim morem i rekom Rajnom tako da veliki značaj ima i kao luka. Po veličini lučkog prometa nalazi se odmah iza Roterdama. Međutim, ono što Amsterdam danas čini jednim od najposećenijih gradova Evrope je to što u isto vreme predstavlja i riznicu znamenitih građevina i spomenika pod otvorenim nebom ali i modernu užurbanu prestonicu, jednu od najlepših, najneobičnijih i najinspirativnijih. Amsterdam je grad karakteristične holandske arhitekture, kanala, brodića i mostova...
II Osnovna prirodna obeležja
Holandija je izrazito nizijska zemlja u kojoj je 1/4 teritorije niža od nivoa mora, a 1/8 gotovo u njegovom nivou. Uz obalu se pruža 5 km širok i do 60 m visok pojas dina koji zajedno sa nasipima štiti područja poldera, zemljišta odvojenog od mora i pretvorenog u plodne površine. Upravo u takvoj oblasti, u zalivu Ijsselmeera, koji se uvlači na zapad do samog pojasa dina, nastao je Amsterdam. Zaštićeni zaliv bio je oduvek vrlo povoljno zaklonište gradovima. Ulaz u zaliv je uzak, ali nikad nije bio ugrožen zasipavanjem jer su ga štitile jake struje oseke i snažni zapadni vetrovi. Amsterdam, ali i Harlem, su oduvek vladali kopnenim pristupima na Severnoholandsko poluostrvo, jer se među njima širilo borovito područje, sada isušeno i pretvoreno u poldere.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta