Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Komunikacije". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FAKULTET ZA MENADŽMENT
NOVI SAD
KOMUNIKACIJA
SEMINARSKI RAD
MENADŽMENT KOMUNIKACIJA
maj 2005.godine, Pančevo
S A D R Ž A J
UVOD ..................................................................................................... 3
DEFINICIJA KOMUNIKACIJE ........................................................... 4
NIVOI MENADŽERSKE KOMUNIKACIJE........................................ 5
MODEL MEĐULJUDSKIH KOMUNIKACIJA.................................... 6
VRSTE KOMUNIKACIJA..................................................................... 9
KOMUNIKACIONE MREŽE................................................................. 11
Pojam i vrste komunikacione mreže............................................. 11
Vrste grupnih mreža...................................................................... 11
KOMUNIKACIJA U KOMPANIJAMA................................................ 13
PRAVCI KOMUNIKACIJE................................................................... 14
Komunikacija nadole.................................................................... 14
Komunikacija nagore.................................................................... 15
Horizontalna komunikacija........................................................... 15
KAKO POSTATI BOLJI KOMUNIKATOR......................................... 17
ZAKLJUČAK ......................................................................................... 18
LITERATURA ....................................................................................... 19
Otežaće nam posao ove brze komunikacije. Otkad je izmišljen telegraf svaka budala počinje nešto da radi, da zarađuje i da obaveštava javnost o tome. J.Rothschild
Vrednost sistema komunikacije postaje očigledna. Zahvaljujući tome, menadžeri proširuju vidike i stiču čvršće tlo pod nogama. A.Lewin
Što je veći broj radnika upoznat sa problemima, to je veća verovatnoća da ćemo ih uspešno rešiti. I.Hochadey
Ukoliko u prvom pasusu ne zainteresujete čitaoce, nastavak nije ni potreban. Anonimni
U poslu se komunicira kroz pisanu reč, kroz izgovorenu reč, kroz jedan poseban proces koji nazivamo glasinama ... I kroz utisak koji ostavljate. R.Galvin
UVOD
Kao što je poznato, menadžment predstavlja odgovarajuću veštinu vođenja poslova pomoću i preko ljudi. To podrazumeva i odgovarajuću aktivnost menadžera u pravcu uticanja na ljude kako bi poslovanje preduzeća, ili drugih organizacionih sistema bilo što uspešnije. U tom smislu, kao posebna funkcija menadžmenta javlja se uticanje koje obuhvata tri osnovne komponente i to:
motivaciju
vođenje i
komunikaciju
Da bi istakao poseban značaj ove menadžerske aktivnosti Mincberg nakon sistematskog promatranja i analiziranja rada top menadžera, navodi da verbalne interakcije zauzimaju 78% menadžerskog vremena i 67% njihovog rada. Najveći deo ovog vremena menadžeri troše na sastancima i telefonskim razgovorima, a to znači u komuniciranju.
Tri su ključna razloga važnosti menadžerskih komunikacija. Prvi je nemogućnost uspešnog zajedničkog rada ( svojstvenog svim organizacijama u društvu ) bez dobrog komunikacijskog sistema, drugi je veliko angažovanje menadžera u ovom domenu i treći je značajan negativni efekat usled lošeg, neadekvatnog komuniciranja. Taj efekat se javlja ne samo u organizacijama, već i svuda gde se komuniciranje praktikuje. U porodici, s prijateljima i poznanicima, u društvenoj zajednici i organizacionom životu za mnoge probleme može se utvrditi da potiču od nesposobnosti da se ostvari uspešna komunikacija. Ta neophodnost je naročito karakteristična za privredne organizacije, pa čak i one najrazvijenijih zemalja sveta. Tako, na primer, konsultanti iz oblasti menadžmenta u SAD-u smatraju da oko 10% preduzeća ove zemlje propada svake godine u prvom redu zbog loših menadžerskih komunikacija.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta