Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza bezbednosti saobraćaja Vrnjačka Banja". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


1. УВОД - ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА
Саобраћајном незгодом се сматра незгода на путу у којој је учествовало најмање једно возило у покрету и којој је једно или више лица погинуло или повређено или је изазвана материјална штета.
Савремени начин проектовања путева подразумева проектовање безбедних и кориснику лако употребљивих путева и самим тим је резултат повећење безбедности или смањење саобраћајних несрећа на путевима.
Путна мреже србије која спада у категрију путних мрежа земаља у развоју ,бележи велики број саобраћајних незгода.
Највећи узроци настанака саобраћајних незгода су везани за људски фактор,пре свега :брзина,вожња под дејством алкохола,неуступање првенства пролаза.
Након великог повећења броја возила у градовима почињу да се јављају проблеми. У градовима долази до загушења ,нема довољно места за паркирање, угрожено је кретање пешака ,а бука и загађење ваздуха почињу да угрожавају становнике центра града. Градови се шире према периферијама и настају сателитска насеља у којима је безбедност саобраћаја оформљена.
Повећањем броја возила јављају се и проблеми око безбедности и организације саобраћаја. Ови проблеми постају све већи након чега се раде статистике и оцењује се опасност на свим местима која су показала велике или мале резултате на угроженост саобраћаја.
.
2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСМАТРАНОГ ПОДРУЧЈА
Врњачка Бања је привредни,политички и културни центар општине са укупно 14 насеља на простору од око 240 km2.На подручју општине живи око 25000 становника ,а сама бања има око 10000 становника.Врњачка Бања се налази у централном делу републике србије,око 200 km јужно од Београда.Бањско насеље је делом на благим,обронцима планине Гоч према Западној Морави и делом у питомим долинама Врњачке реке и Липовачке реке.
Зависно од положаја појединих делова насеља надморска висина се креће од 220 до преко 300 метара.
Друмском и железничком саобраћају која долином Западне Мораве спаја магистралне путеве Балкана,Београд-Софија и Београд-Атина,Врњачка Бања је веома добро повезана са свим крајевима србије,а добрим локалним путевима са својим шумско-планинским залеђем које чини широко подручје очуване природне средине.
Први дочекан воз у врњачкој Бањи је 21.маја 1910 године.
Врњачка Бања је највеће и најпознатије бањско лоечилиште у србији и традиционално врло привлачан туристички центар за одмор и рекреацију.
2.1. СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА
Табела 1. Старосна и полна структура становништва на подручју Врњачке Бање
у 2002. (Републички завод за статистику, 2002.(
Старосна група Пол Укупно Мушки Женски 0-9 број 1306 1216 2522 % 10,16 8,91 9,52 10-14 број 805 791 1596 % 6,27 5,80 6,02 15-24 број 1732 1705 3437 % 13,48 12,50 12,97 25-34 број 1581 1660 3241 % 12,30 12,17 12,23 35-44 број 1788 1816 3604 % 13,91 13,31 13,60 45-64 број 3390 3641 7031 % 26,38 26,70 26,54 65 и више број 2108 2631 4739 % 16,40 19,30 17,89 непознато број 140 182 322 % 1,10 1,33 1,22 Укупно број 12850 13642 26492 % 100,00 100,00 100,00
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta