Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Durmitor". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Geografski fakultet
Univerzitet u Beogradu
Seminarski rad
Durmitor
Beograd, 2009.
Uvod
Durmitor je planina i nacionalni park u Crnoj Gori.U svako vreme ima ova planina u sebi neku čar života, neki odsjaj ovih gora, jezera, kanjona, onih cvetnih livada durmitorskih i čini se da nigde, kao ovdje, čovek ne može uživati u čarima prirode uvek i jednako.
Kad pogledate moćnu gromadu Durmitora, dočeka vas čarolija prirode, na koju ni čovek ni vreme nisu ostavili trag. Sa divljenjem posmatrate njegove padine, za koje zalazi sunce, kao da se nikad više neće vratiti. A u zoru, kada krene zov divljine, oglašavajući neobičnim zvucima svitanje ali i buđenja svega živog na planini, imate osećaj da se ovakav melodični zov planine ne može nigđe doživeti kao u časovima svitanja na Durmitoru.
Geografski položaj
Poreklo imena Durmitor nije pouzdano utvrđeno. Po nekima, reč Durmitor je romanskog porekla. Izvedena od latinske reči ¨dormitorium¨, odnosno odatle proizašle italijanske reči ¨dormitorio¨ ili DORMIRE – spavati, jer su navodno rimski legionari, prolazeći tim krajem pitali ''da li planina spava''. Međutim, postoji i drugo tumačenje, koje je verovatno bliže istini, da se radi o nazivu koje su mu dali Kelti, tj. da ime potiče od keltskog ''dru-mi—tor '', što znači ''voda sa planine''. U svakom slučaju, radi se o nazivu, koga su nasledili Sloveni dolazeći na ovaj prostor, a stanovnici ovog kraja Durmitor izgovaraju sa naglaskom na drugi slog.
Slika br.1- Durmitor
Predeli Durmitora, po lepoti i neokrnjenosti retko i autentično delo prirode, proglašeni su nacionalnim parkom 1952. godine. Smešten na severozapadu Crne Gore, park obuhvata osnovni masiv Durmitora sa kanjonima Tare, Drage i Sušice i gornji deo kanjonske doline Komarnice, zauzimajući površinu od 39.000 ha.
Osnovna odlika reljefa durmitorskog područja jeste prostrana visoravan na 1500 metara nadmorske visine, koju presecaju duboke kanjonske doline i sa koje se uzdižu impozantni planinski vrhovi, od kojih je 48 sa preko 2000 metara nadmorske visine
Prirodne karakteristike
Polazeći od bogastava i specifičnih vrednosti, u okviru Nacionalnog parka Durmitor je izdvojeno sedam područja sa posebnim režimom zaštite i to: prašuma smrče i jele u slivu Mlinskog potoka; kompleks crnog bora na Crnim podima u kanjonu Tare; Crno jezero sa šumom u neposrednoj blizini; dolina Škrčkih jezera i uže područje kanjona Sušice; Barno jezero sa najbližom okolinom; Zabojsko jezero sa okruženjem; i uzana kanjonska dolina reke Tare.
Prirodne vrednosti Durmitora i reke Tare dobile su dvostruko međunarodno priznanje i potvrdu. Naime, u okviru projekta ''Biosfera i čovek'' reka Tara je 1977. godine upisana u ekoloski rezervat biosfere sveta, čime je zaštićena međunarodno usvojenom konvencijom. Nacionalni park Durmitor je 1980. godine proglašen za svetsko prirodno dobro i upisan je u registar svetske kulturne i prirodne baštine, koja se vodi pri UNESCO-u.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta