Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Anatomija pluća". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UVOD
Plućni seo respiratornog sistema deli se na gornji i donji deo trakta i uključuje organe odgovorne za prvu etapu disanja, odnosno spoljašnje disanje. U drugoj etapi disanja, O2 se prenosi putem krvi od pluća do tkiva, a CO2 od tkiva do pluća. Treća etapa podrazumeva unutrašnje disanje, snadbevanje ćelija O2 i respiratorni lanac u mitohondrijama. Funkcija respiratornog sistema je razmena kiseonika i ugljen-dioksida između spoljne sredine i ćelija tela.
FUNKCIJA PLUĆA
Pluća su mesto razmene gasova sa spoljašnom sredinom. Pored ove glavne funkcije, pluća igraju važnu ulogu u regulaciji acidobazne ravnoteže, u odbrani organizma, služe kao rezervoar krvi i imaju biosintetičku funkciju.
Površina pluća iznosi oko 100 m2. Ovako velika površina omogućava preuzimanje potrebne količine O2 iz udahnutog vazduha i eliminaciju CO2 u izdahnutom vazduhu. Promene u ventilaciji mogu dovesti do slabijeg unošenja kiseonika, odnosno poremećaja CO2 u krvi i acido-bazne ravnoteže u organizmu. Međutim, nepovoljnost direktnog kontakta sa spoljnom sredinom jeste u tome što su pluća izložena stranim supstancama. Zbog toga funkcioniše odbrambeni mehanizam pluća. Odbrambeni sistem postoji na dva nivoa. Prvi, koji vodi računa o inhaliranim partikulama. Zavisno od njihove veličine, partikule se talože u sluzi i izbacuju u spoljašnju sredinu ili ih razgređuju makrofagi. Drugi stepen odbrane uključuje imunski sistem. Strani organizmi iniciraju imunološki odgovor, što podrazumeva invaziju leukocita i proizvodnju antitela.
Pluća su rezervoar krvi koji se može mobilisati u slučajevima smanjenja volumena. Od celokupnog volumena krvi, u plućnoj vaskulaturi nalazi se oko 20 %, ali se taj volumen može pvećati ili smanjiti, zavisno od minutnog volumena leve komore.
PLUĆNI VOLUMEN
Statički plućni volumeni mere se metodom spiromrtrije, pri čemu brzina strujanja gasa ne igra nikakvu ulogu. Beleženje se može ostvariti mehanički ili elektronski. Merenje se obavlj disanjem na usta, a na nos se stavlja štipaljka. Ispitanik, u sedećem položaju, kroz usnik cevi aparata udiše vazduh iz spirometra i izdiše u njega, pri čemu se zvono spušta i diže, a pero registruje. Potrebna je puna saradnja ispitanika. Prvo se ispitanik zamoli da mirno diše. Normalno, volumen pri mirnoj inspiraciji, odnosno ekspiraciji, iznosi oko 500 ml. Taj volumen vazduha koji se udahne i izdahne tokom respiratornog ciklusa naziva se tidal volumen (Tv). Zatim se ispitaniku kaže da maksimalno udahne. Dodatni volumen vazduha koji se može udahnuti posle mirne inspiracije naziva se inspiratorni rezervni volumen (IRV) i iznosi oko 3000ml. Dodatni volumen vazduha, koji se može izdahnuti maksimalnom ekspiracijom posle mirne ekspiracije, naziva se ekspiratorni rezerni volumen (ERV), koji normalno iznosi oko 1200 ml.
Volumen vazduha koji ostaje u plućima posle maksimalne forsirane ekspiracije je rezi dualni volumen (RV), koji iznosi oko 1200 ml i ne može se meriti običnim spirometrom.
PLUĆNI KAPACITET
Sabiranje dva ili više plućnih volumena dobijaju se plućni kapaciteti. Inspiratorni kapacitet (IC) je komponovan iz tidal volumena plus inspiratorni rezervni volumen i iznosi oko 3500 ml. Funkcionalni rezidulni kapacitet (FRC) je komponovan iz eksiratornog rezervnog volumena (ERV) plus rezidualni volumen (RV) i iznosi oko 2400 ml. FRC je volumen gasa koji se nalazi u plućima posle normalne mirne ekspiracije i može se označiti kao ekvilibrijum volumena pluća. Vitalni kapacitet (VC) predstavlja onu zapreminu vazduha koju jedna osoba može izdahnuti maksimalno forsiranom ekspiracijom, kojoj je prethodila maksimalna inspiracija. VC je komponovan od inspiratornog kapaciteta plus eksiratorni rezervni volumen i iznosi oko 4700 ml. Njegova vrednos je veća kod muškaraca sportist. Ukupan plućni kapacitet (TLC) uključuje sve plućne volumene: to je vitalni kapacitet, plus rezidualni volumen i iznosi oko 5900 ml (4700+1200 ml).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta