Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bruto bilans i zaključni list". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE
Banja Luka
SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA(OSNOVE RACUNOVODSTVA(
NAZIV SEMINARSKOG RADA:
(BRUTO BILANS I ZAKLJUCNI LIST(
Banja Luka, 20.05.2006.
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE
Banja Luka
BRUTO BILANS I ZAKLJUCNI LIST
Monika Kovacevic
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE
Jovana Ducica 23a
Kljucne rijeci: Osnovne bilansne promjene, knjigovodstveni
Racuni ( konta ), glavna knjiga, dnevnik......
1.Uvod
Postoje dvije varijante o porijeklu rijeci (bilans( koja potice od latinske rijeci (bi(lonx( sto bi u prevodu znacilo dva tasa (vage) i francuske rijeci (vle bil(ang(sto u prevodu znaci godisnji racun.Ova simbolika ima odredjeno znacinje,jer bilans ima dvije strane,aktivu i pasivu.Bilans bi smo mogli definisati kao dvostruki tabelarni pregled,gdje su sumirana i grupisana sva sredstva i izvori sredstava preduzeca u jednom odredjenom trenutku.
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE
Banja Luka
2.Bilans stanja
Bilans stanja je metodolosko sredstvo za prikazivanje sredstava i izvora sredstava preduzeca na odredjeni dan. Obavezno se bilans stanja sastavlja na dan zavrsetka kalendarske ( poslovne ) godine ili dana zavrsetka nekog obracunskog perioda, a moze se sastaviti i na svaki drugi dan zavisno od specificni potreba i posebnih namjena bilansa stanja. I kao sto sam prethodno u uvodu pomenula da bilans sustinski i formalno ima dvije strane, i aktivu i pasivu koje su u ravnotezi.
U aktivu bilansa unose se sva sredstva preduzeca, dok pasivu bilansa sacinjavaju izvori sredstava ( krediti, dobavljaci, fondovi...).Struktura aktive sastoji se od poslovnih sredstava – osnovnih i obrtnih, i neposlovnih sredstava, a struktura pasive paralelno aktivi, od izvora poslovnih sredstava, izvora neposlovnih sredstava.
Bilans stanja transportnog preduzeca N dan 31.12.1998.
AKTIVA PASIVA
Red. broj Sredstva Iznos Red. broj Izvor sredstava Iznos
1.
2.
3.
4.
5. A. Stalna imovina
I. Osnovna sredstva
Transportna sredstva
Poslovni iventar
II. Obrtna sredstva
Zalihe goriva i energije
Potrzivanja od kupaca
Ziro racun
110.000
10.000
4.000
3.000
17.000
144.000
1.
2.
3.
4. A. Sopstveni izvori
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta