Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Agrarnata politika vo Spanija (makedonski)". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
СЕМИНАРСКА РАБОТА ПО ПРЕДМЕТОТ
АГРАРНА ПОЛИТИКА
ТЕМА:
АГРАРНАТА ПОЛИТИКА НА ШПАНИЈА
Скопје, 2010 годинa
СОДРЖИНА
1. Вовед
2. Реформата на Земјата
3. Најзастапени култури кои се одгледуваат на земјишната површина на Шпанија
4. Агро-климатските карактеристики
5. Водоводната инфраструктурна политика
6. Стратегии за да се спречат и да се одговори на сушите
7. Итни мерки
8. Заклучок
Вовед
Земјоделството е 10 процент од националниот приход произведена и вработува околу. една четвртина од работоспособното население. Еден значаен дел од земјоделски сектор врз основа на традиционалните методи на одгледување, особено во посиромашните региони населени со Индијанците. Земјоделското производство во овие области е базирана пред се врз пченка, грав, често се одгледува на земјиште кои припаѓаат на месните заедници. Таквиот систем се карактеризира со голема побарувачка за работна сила и ниските продуктивноста. Вкупната површина на земјоделско земјиште за обработливо земјиште и овоштарници заземаат 12% површина на земјата и на ливадите и пасиштата - 37%.
Реформата на Земјата
Еден од ефектите на револуцијата 1910 r. реформата на Земјата, кои доведоа до воведување на т.н.. ejido систем. На почетокот на револуцијата на голем дел од селаните имаат практично нема сопствено земјиште и работел за богатите сопствениците на земјиштето. Уставот 1917 содржани одредби што наметнува ограничувања на максималната големина на една фарма. Овие правила ја дава можноста на експропријација и поделба добиени на овој начин, на теренот меѓу селаните. Секторските мали парцели беа ставени на заеднички употреба на малите заедници, од чии членови уживаат индивидуални (плуг) или заедно (пасишта, Шуми). Последователните промени резултираше со создавање на локалните заедници, познат како ejidos. На крајот на годината 30. ХХ во. повеќето од фабрика падна (останаа, главно, на пасторална полноќ). Земјиште реформи доведе до бројни мали фарми, чија големина е обично се движи од 4 од 8 има. Иако голем дел од нивното производство се користи за сопствени потреби, тоа добива значителен број, исто така, на граѓаните и не-земјоделски населби.
Најзастапени култури кои се одгледуваат на земјишната површина на Шпанија
Пченка и понатаму останува примарна култура има, но има исто така е мали добиток.
Фарми зависни од производството на стоките се најбројни во Заливот на Мексико, Чијапас висорамнини, нахрането делови од северниот и северозападниот дел на земјата и Гуанахуато (Меса Централна). Тропски растенија прерасна од колонијалните времиња на крајбрежните рамниот дел на Заливот на Мексико и соседните области. Во моментов насади, исто така, ќе се прошири за да продолжи југоисточно од Тампико до Чијапас на источните падини на Sierra Madre ориентални. Кафе и шеќерна трска во однос на родот се од најголема важност. Овие производи не се доволни да се задоволат домашните потреби и огромниот вишок се наменети за извоз.Кафето е еден од највредните членови од извоз, Меѓутоа, побарувачката за шеќер предизвикува малку дека ја изгуби својата важност. Банани, какао и ориз се премногу на домашниот пазар. Мексико е, исто така, водечки производител на ванила, која е ожнеана во оваа област. Помали области на култури од какао и шеќерна трска се во западниот Чијапас. Сепак, Памук доминира на полиња кои се наоѓаат во близина на границата со Гватемала и на Пацификот.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta