Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alkoholizam". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


У в о д
Алкохолизам је болест, на коју не обраћамо довољно пажње, мада је њена распрострањеност и штетност веома значајна. Према подацима Светске здравствене организације (СЗО) алкохолизам је трећа болест по учесталости у свету, одмах после кардио-васкуларних (болести срца и крвних судова) које су на првом месту и малигних болести (разни облици рака) који су на другом месту. Процена СЗО је да 3% светског становништва болује од ове болести. Да би заиста схватили размере ове болести, сваки статистички број алкохоличара треба помножити са 3, јер алкохолизам појединаца директно угрожава још најмање три особе из непосредног окружења алкохоличара (брачног партнера, дете/децу, родитеље, колеге са посла…)
Алкохол и зависност
Постоји више дефиниција алкохолизма, зависно из које се тачке проблем посматра.
Биолошки приступ заговара постојање биолошких разлога, нешто што човек стиче рађањем, нешто нашта се не може утицати, а доводи до болесне потребе организма за алкохолом.
Психолошки приступ полази са становишта да је алкохолизам последица поремећаја личности. Клиничка пракса није потврдила тезу о постојању посебне структуре личности која би указивала да ће се код некога развити зависност од алкохола.
Социо-културолошки приступ тежиште ставља на социјално окружење у коме особа живи, традицију, обичаје и правила која у дотичном окружењу постоје.
Сви ови приступи истичу три основне карактеристике алкохоличара:
дуготрајно, неконтролисано пијење праћено проблемима;
психичка и/или физичка зависност од алкохола;
здравствене (телесне и психичке) и/или социјалне (породичне, професионалне и шире социјалне) компликације.
Упрошћена и сажета дефиниција, која веома лако и брзо дефинише алкохолизам, је: свако поновљено пијење, без обзира на количину и учесталост, које ствара одређене проблеме и компликације (здравствене и/или социјалне) знак је алкохолизма. Ова дефиниција је првенствено базирана на поремећеном понашању изазваном зависношћу од алкохола. Она истиче да алкохолизам, изазива последице, без обзира на количину попијеног пића ( 2-3 чашице или 1-2 литара - то зависи од фазе болести у којој се особа налази) или учесталост пијења (сваки дан, викендом, "када дођу гости", на слављима итд. - то зависи од стила пијења зависника).
Значи: Најлакше и најбрже уочавање разлике између прекомереног и умереног пијења је у промени понашања код особе која пије и последица које такво пијење изазива.
Како се алкохолизам развија?
У нашим крајевима први контакт са алкохолом се јавља веома рано, још у раној младости. Није редак случај да родитељи деци од 7-8 година дају "да пробају" пену од пива, црног вина "ради боље крвне слике", мало вруће ракије за Божић да се загреју, ширу да се засладе…
Најчешће се алкохолизам постепено развија. Та постепеност представља тешкоћу околини да уочи и препозна прве знакове болести. Због тога се алкохолизам обично препознаје тек у поодмаклој фази, када су код особе озбиљно изражени неки од проблема које он озазива-карактерни, здравствени, породични, професионални или социјални проблеми.
Развој алкохолизма пролази кроз одређене фазе, које имају своје карактеристичне знаке који одређују фазу. Међутим, неки пут није могуће одредити јасну границу између појединх фаза, нити присутност свих симптома у некој фази. То не значи да дотичних симптома неће бити у тој фази током даљег развоја болести.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta