Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bezbednosni sistem Savezne Republike Nemačke". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Visoka skola strukovnih studija za kriminalistiku I bezbednost
Seminarski rad
Tema: Bezbednosni sistem Savezne Republike Nemacke
Nis, Februar, 2010god.
Uvod
Po zavrstetku II svetskog rata I u uslovima okupacije stvoreni su uslovi za razvoj novog nemackog obavestajno-bezbednosnog sistema I u zonama tri zapadne sile : SAD, Velike Britanije I Francuske. Za prvu posleratnu obavestajnu organizaciju u periodu od 1945-1950 smatra se Gelenova organizacija, koja je dobila ime po svom osnivacu nacistickom generalu Rajnhardu Gelenu.
Savremeni obavestajno-bezbednosni sistem Republike Nemacke cine sledece obavestajno-bezbednosne ustanove:
Savezna obavestajna sluzba
U okviru Ministarstva odbrane 1) vojno obavestajni centar Bundesvera
2) Vojna obavestajna sluzba 3) vojna kontraobavestajna sluzba
U okviru Ministarstva unutrasnjih poslova : 1) Savezni ured za zastitu ustavnog poretka 2) Savezni kriminalisticki ured
1.Savezna obavestajna sluzba
Savezna obavestajna sluzba ( Bundes Nachrichten Dienst-BND) je autonomno – centralna spoljna obavestajna sluzba, koja je potcinjena Saveznom kancelaru preko sefa Odeljenja br. 5 Ureda Saveznog kancelara. Ona je nadlezna za prikupljanje obavestajnih podataka u inostranstvu, njihovu analizu I procenu I izradu zavrsnih obavestajnih dokumenata.
Savezna obavestajna sluzba obezbedjuje sva neophodna saznanja za vodjenje ukupne drzavne politike I pritom prikuplja obavestajna saznanja o oruzanim snagama drugih zemalja za potrebe komande oruzanih snaga Nemacke. Kontrola rada sluzbe poverena je Parlamentarnom kontrolnom odboru koji je sastavljen od 9 clanova Parlamenta.
Njeni osnovni zadaci su;
Objektivno , pravovremeno I sveobuhvatno informisanje Savezne Vlade o svim dogadjajima iz inostranstva, od spoljnopolitickog I bezbednostnog zanacaja za Nemacku
Stalno, objektivno I detaljno informisanje Savezne vlade o stanju I prilikama u zemljama koje su predmet interesovanja Nemacke
Procenjivanje obavestajnih saznanja I izrada zavrsnih obavestajnih studija o razvoju dogadjaja u buducnosti u zemljama koje obavestajno pokriva.
Centrala Savezne obavestajne sluzbe nalazi se u Minhenu. Na celu nje je predsednik I njegov zamenik.Rukovodeci stab cine predsednik, zamenik, opunomoceni sluzbenik koji je zaduzen za bezbednost I opunomoceni sluzbenik zaduzen za kontrolu kvaliteta rada sluzbe. Osim navedenog rukovodeceg staba u centrali Savezne obavestajne sluzbe deluju I sledece direkcije:
Direkcija za operacije koja prikuplja obavestajne informacije u inostranstvu
Direkcija za opstu I tehnicko-tehnolosku podrsku drugim delovima Savezno obavestajne sluzbe I tehnicke protiv mere
Direkcija za analitiku I procenu obavestajnih saznanja
Direkcija za istrazivanje terorizma I organizovanog kriminala
Direkcija za bezbednost I odbranu
Direkcija za tehnicke poslove
Direkcija za obuku
Direkcija za centralne poslove
Direkcija za psiholosko-propagandne aktivnosti u inostranstvu
Savezno obavestajna sluzba je organizaciono ustrojena I u nize jedinice: generalno zastupnistvo, sreska zastupnistva, podzastupnistva I agente-rezidente.
2. Obavestajno-bezbednosne ustanove Ministarstva odbrane
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta