Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Informacioni sistem prijemnog odeljenja banje Rusanda, Melenci". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Visoka tehnička škola strukovnih studija
u Zrenjaninu
Specijalističke studije mašinstva
Nastavni predmet: Odabrana poglavlja informacionih sistema u proizvodnji
INFORMACIONI SISTEM PRIJEMNOG ODELENJA BANJE "RUSANDA" MELENCI
Seminarski rad
Dr Mile Lovre Dragan Jajić 8 /08-M
Lazar Čelar 1/08-M
U Zrenjaninu, novembra 2009.
Sadržaj
1. UVOD 3
2. OPIS PROCESA RAZVOJA NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA 4
2.1. Utvrđivanje globalne koncepcije rešenja 4
2.1.1. Izbor oblasti rada 4
2.1.2. Ciljevi informacionog sistema 4
2.1.3. Ciljevi softvera 5
2.2. Snimanje stanja 6
2.3. Utvrđivanje potpune koncepcije rešenja 7
3. OPIS POSTOJEĆEG INFORMACIONOG SISTEMA 7
4. OPIS PREDLOZENOG RESENJA 12
4.1. Koncepcija predloženog rešenja 12
5. ZAKLJUČAK 24
6. LITERATURA 25
1. UVOD
Jedna od definicija informacionog sistema je:
"Informacioni sistem je skup ljudi i sredstava koji po definisanoj metodologiji i organizaciji obavljaju prikupljanje, obradu i skladištenje podataka i dostavu informacija korisnicima u okviru određene organizacije." Polazeći od ove definicije, osnovna koncepcija seminarskog rada je prikaz postojećeg informacionog sistema uz analizu nedostataka kao i prikaz predloženog novog rešenja osmišljenog pre svega kroz softver.
U narednom odeljku biće opisan proces razvoja novog rešenja za informacioni sistem prijemnog odeljenja Banje "Rusande" u Melencima, gde će biti opisani parametri odlučivanja oko konceptualne osnove novog rešenja.
U trecem odeljku bice opisan postojeći informacioni sistem, gde je snimanje stanja vršeno u periodu 23.9.2009. do 30.11.2009., a koje u nastavku uzimamo za postojeće stanje, tj. polaznu osnovu za razvoj novog informacionog sistema.
U zaključnom odeljku biće opisani planovi daljeg razvoja ovog informacionog sistema.
Na kraju uvoda treba da spomenemo konvencije koje važe za ovaj seminarski rad po pitanju upotrebljene terminologije:
Specijalna bolnica (Ustanova, Banja)
Prijemno odeljenje Ustanove (Odeljenje)
Prijemno-Ambulantno-dijagnostička služba ustanove (Služba)
dijagram objekti-veze-obeležja (DOV, ERA dijagram, EER dijagram )
obrada, skladištenje, memorisanje i distribuiranje podataka i informacija (manipulacija podacima)
neko drugo odeljenje Ustanove ili ustanova izvan Banje (Entitet)
standardizovan formalizovani dokument koji predstavlja nosioca podataka pri komunikaciji odeljenja sa drugim entitetima (formular)
materijalni i nematerijalni nosioci informacija sredstva za njihovu obradu, distribuciju i skladištenje (sredstva u informacjonom sistemu)
usmena saopštenja, saopštenja telefonom i svaki ostaii vid znanja i informacija koji nije prisutan u materijalnom obliku (nematerijalni nosioci podataka)
10.formalizovana dokumenta, neformalna dokumenta, zapisi na disketama (materijalne nosioce informacija)
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta