Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Smrt Sv. Josipa Josefa Antona Cusettia u Virovitici: problem narudžbe, ikonografije i stila (hr)". Rad ima 48 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SMRT SV. JOSIPA JOSEFA ANTONA CUSETTIJA U VIROVITICI: PROBLEM NARUDŽBE, IKONOGRAFIJE I STILA
1
SADRŽAJ:
1. 2.
UVOD .........................................................................................................2 POVIJESNI OKVIR BAROKNOG SLIKARSTVA U SLAVONIJI ..............................................................................................4
3.
SLIKA SMRT SV. JOSIPA JOSEFA ANTONA CUSETTIJA U VIROVITICI ..........................................................................................12
4.
KOMPARATIVNA ANALIZA CUSETTIJEVIH OLTARNIH PALA SV. EGIDIJE U KLAGENFURTU I SMRT SV. JOSIPA U VIROVITICI ..........................................................................................28
5. 6. 7.
ZAKLJUČAK.........................................................................................42 LITERATURA .......................................................................................44 POPIS ILUSTRACIJA.........................................................................47
SMRT SV. JOSIPA JOSEFA ANTONA CUSETTIJA U VIROVITICI: PROBLEM NARUDŽBE, IKONOGRAFIJE I STILA
2
1.
UVOD
2
1
SMRT SV. JOSIPA JOSEFA ANTONA CUSETTIJA U VIROVITICI: PROBLEM NARUDŽBE, IKONOGRAFIJE I STILA
3
posebno obilježje daju i ikonografske teme poslijetridentskog razdoblja koje populariziraju scene iz života svetaca mučenika i zaštitnika. Tom razdoblju pripada i crkva sv. Roka u Virovitici, izgrađena u baroknom stilu 1751. godine, 3 a u njenom unutrašnjem uređenju tijekom tridesetak godina sudjelovali su, kako franjevački umjetnici što su tamo proveli dio svoje službe, tako i umjetnici iz Štajerske, Tirola i Koruške izvodeći naručena djela sa stilskim obilježjima lokalne sredine. Za dvije oltarne pale – Smrt sv. Josipa i Stigmatizacija sv. Franje Asiškog – nedavno je Mirjana Repanić-Braun postavila novu atribuciju pripisujući ih tirolskom umjetniku Josefu Antonu Cusettiju. U svom diplomskom radu donosim analizu slike Smrt sv. Josipa, te – nakon autopsije – komparativnu analizu s njegovom oltanom palom Sv. Egidija iz župne crkve u Klagenfurtu. Također, uz biografiju, koja u svim dostupnim izvorima daje vrlo šture podatke, navodim neka poredbena djela Cusettijevih suvremenika, i preko ikonoloških i formalnih analogija, pokušavam odrediti moguće predloške njegovih rješenja, a samim time i utjecaje na njegov stil.
3
Podatak prema Cvekan, P. Virovitica i franjevci, Virovitica : Hrvatsko književno društvo "Sv. Čirila i Metoda", 1977.
SMRT SV. JOSIPA JOSEFA ANTONA CUSETTIJA U VIROVITICI: PROBLEM NARUDŽBE, IKONOGRAFIJE I STILA
4
2.
POVIJESNI
OKVIR
BAROKNOG
SLIKARSTVA
U
SLAVONIJI
Počeci barokne umjetnosti, koji se u povijesti slikarstva najčešće označuju novim stilskim formulama što ih krajem 16. stoljeća donose Caravaggio i Caracci u Rim, 4 u hrvatskoj se povijesti umjetnosti najčešće određuju dolaskom isusovaca početkom 17. stoljeća. Kao događaj-međaš, u pregledima je najčešće naznačena izgradnja isusovačke crkve sv. Katarine u Zagrebu (1620.-32.). 5 No, prva umjetnička ostvarenja barokne umjetnosti ne nalazimo u svim dijelovima Hrvatske jednako rano. Istočni dijelovi kao što su Slavonija, Baranja ili Srijem, nalaze se pod turskom vlasti sve do kraja 17. stoljeća. Tek od 1683. godine, kada su Turci poraženi kod Beča i kada započinje Drugi leopoldinski dijela rat, počinje i dugo rata, čekano odnosno oslobađanje Mirom u
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta