Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Atina". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Univerzitet u Kragujevcu
Prirodno-matematicki fakultet
Seminarski rad iz Turisticke geografije
Tema:
-Atina-
254/09
Sadrzaj:
1.Uvod……………………….3
2.Geografski polozaj………..4
3.Prirodno-geogafske karakteristike
3.a Reljef……………………5
3.b Klima……………………6
4.Materijalne baze za razvoj turizma
4.a Aerodrom………………...7
4.b Zeleznica i autoput….........8
4.c Tramvajska mreza……….9
5.Atrakcije Atine
5.a Akropolj………………….10
5.b Luka Pirej………………..12
5.c Trg Sintagma……………..13
5.d Trg Omonia………………14
5.e Agora…………………….15
5.f Olimpijski stadion………...16
6.Zakljucak………………….17
7.Literatura………………....18
1.Uvod
Moderna Atina je veliki i kosmopolitski grad dok je starogrcka Atina bio mocni grad-država i poznati obrazovni i filozofski centar. Atina se vodi kao jedan od najstarijih svetskih gradova, cija se istorija beleži preko 3400 godina.
Grad je dobio ime po boginji zaštitnici Atini.
Danas metropolitensko podrucje Atine broji 3,7 miliona stanovnika. Trenutno se grad širi istocno, Atikom.
Atina se cesto naziva kolevkom zapadne civilizacije zbog svojih kulturnih doprinosa tokom 5. i 4. veka pre nove ere. Iz tog razdoblja u Atini je ostalo mnogo antickih zgrada, umetnickih dela itd. Najpoznatiji je Akropolj, koji je priznat kao jedan od najboljih primera klasicne grcke umetnosti i arhitekture. Smatra se zacetnicom demokratije.
Atina je centar ekonomskog, finansijskog, industrijskog, politickog i kulturnog života u Grckoj. Anticka Grcka je bila centar umetnosti, ucenja i filozofije, domovina Platonove Akademije i Aristotelovog Liceja. Atina je, takode, rodno mesto Sokrata, Perikla, Sofokla i drugih znacajnih filozofa, pisaca i politicara koji datiraju iz Anticke Grcke.
2.Geografski polozaj
Atina je glavni grad Grcke,najjuznije drzave na Balkanskom Evropi.Nalazi se na poluostrvu Atici zauzimajuci najveci deo Aticke ravnice.Oko 8 km je udaljena od obale,atinske luke Pirej,treca po vaznosti mediteranska luka.
3.Prirodno- geografkse karakteristike
3.a Reljef
Atina se prostire sirom cele ravnice Atika koja se cesto naziva i Aticki basen.Basen je okruzen sa 4 planine.Planina Egaleo na zapadu,Planine Parnita na severu, Planina Panteli na severoistoku i planine Himetus na istoku.Saronski zaliv se nalazi na jugozapadu.Planina Parnita je najvisa od sve 4 planine.
Atina se prostire na vise brda.Licabetus je jedno od najvisih sa njegovog vrha se pruza pogled na celi Aticki basen.
Panteli
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta